In gesprek met CDD-trainer Armin: van spagaat naar draagvlak

30-01-2023

Nieuws

CDD-trainer Armin

In het eerste deel van het tweeluik met Armin Alta, CDD-trainer bij 3Masters, las je hoe professionals vaak in een spagaat verkeren. Hoe richt je een strak CDD-beleid in en ben je volledig ‘compliant’? Maar hoe zorg je er tegelijkertijd voor dat je jouw klanten niet tegen de borst stuit? In dit tweede deel van het tweeluik focussen we op hoe je draagvlak creëert rondom de Wwft en hoe deze richtlijnen juist nieuwe (commerciële) kansen bieden.

Van ‘moetje’ naar kans

Eerder las je dat professionals CDD en het naleven van de Wwft wet- en regelgeving regelmatig als een ‘moetje’ zien. Maar dat is zonde, volgens Armin. ‘Je zou het eigenlijk juist als een kans moeten zien. Een kans om je klant nóg beter te leren kennen om zo nog beter in te spelen op wat je klant nodig heeft. Maar ook een kans om de samenwerking aan te gaan met andere goed georganiseerde partijen en de krachten te bundelen. En dat gebeurt nu nog veel te weinig. Wat is nu gebruikelijk binnen onze branche? Wat zijn de handvatten? Hoe zou zo'n raamwerk eruit kunnen zien? We delen veel te weinig. Uiteindelijk staan we allemaal opgesteld voor hetzelfde doel, namelijk het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Waarom zou je op deze onderwerpen gaan concurreren met elkaar? Dat zou eigenlijk niet mogen. Het kan niet zo zijn dat als onderneming A jou afwijst als klant, dat je dan maar naar onderneming B gaat en klant wordt. Natuurlijk is er verschil in risicobereidheid en wie je wel of niet als klant wilt, maar op compliance zou je niet mogen concurreren!’

Het meldproces

Als we Armin vragen hoe we het draagvlak rondom CDD zouden kunnen vergroten, en hoe we professionals uit die spagaat zouden kunnen krijgen, geeft hij aan dat er vooral bij het meldproces een grote kans ligt. ‘Wil jij het graag, in het kader van Wwft, volgens het boekje doen? Dan stuit je bij het melden direct op een behoorlijk proces; registreren, aanmelden, inloggegevens. En dan heb je de melding nog niet eens gemaakt. Dan bedenk je je natuurlijk wel twee keer voordat je een melding doet. Dus dat zou eigenlijk al mijn voornaamste advies zijn; zorg voor een simpeler en vloeiender meldproces.’

Commercieel succes binnen de lijntjes belonen

Daar hebben organisaties of ondernemers natuurlijk zelf geen invloed op. Maar we kunnen wél invloed uitoefenen op hoe men aankijkt tegen onderwerpen als compliance. Hoe kijk je hier als directie naar? En zijn de wil en intentie er om wet- en regelgeving na te leven? Het liefst zou je het als organisatie, binnen het oerwoud van wet- en regelgeving, allemaal zo netjes en goed mogelijk willen doen. Medewerkers die commerciële successen binnen de lijntjes behalen, zouden daarin ook ondersteund moeten worden, geeft Armin aan.

Draagvlak creëren als trainer

Ook binnen de CDD-trainingen grijpt Armin de kans aan om bewustwording en draagvlak bij de professionals te creëren. Een handige methode die hij daarvoor gebruikt; de straat op gaan! ‘Uiteindelijk heeft financiële criminaliteit effect op de samenleving en dus op het straatbeeld. Meestal ga ik met cursisten gewoon een rondje lopen. Wat valt ons op aan het straatbeeld en zien we discrepanties? Treffen we bijvoorbeeld een kleine onderneming in een heel groot pand? Hoeveel gelijksoortige ondernemingen tel je in de straat? Hoe zit dat dan precies? Uiteindelijk gaat het dan veel meer leven en creëer je bewustzijn en de juiste mindset. Dat is uiteindelijk waardevoller dan het voorlezen van de wetsartikelen of documenten met leidraden. Die vinden ze immers wel online.’

CDD over 10 jaar?

Genoeg kansen voor het grijpen dus om meer draagvlak en bewustwording te creëren bij de professionals. Armin geeft dan ook aan dat hij rondom de Ken Uw Klant-vereisten nog zeker een aantal ontwikkelingen voorziet; ‘Het is natuurlijk bijzonder dat als jij bij Bank A wordt gewaardeerd als laag-risico-klant, je vervolgens naar Bank B gaat en weer helemaal door de molen gehaald moet worden. Dat zou dus best wel een beweging in de toekomst kunnen worden; als je een bewijs van goed gedrag bij de ene bank hebt, is die ook goed bij de andere bank. Of wie weet komt er misschien zelfs ooit één KYC-centrum waar klanten, geheel onafhankelijk, beoordeeld worden. Daar zouden banken zelf in ieder geval heel gelukkig van worden, vermoed ik.’

Hoe het CDD-vak er over 10 jaar uit zal zien is dus nog even gissen. Eén ding is zeker; het vakgebied is volop in beweging.