Uit het oefenexamen Wft PE Inkomen

01-04-2019

Laatste nieuws Lindenhaeghe

Goliath BV is momenteel bij UWV verzekerd voor zowel het WGA-totaal als het ZW-flexrisico.

Goliath BV heeft de afgelopen jaren nauwelijks te maken gehad met medewerkers die een ZW- of WGA-uitkering ontvingen. De directie van Goliath BV vraagt zich dan ook af of het niet voordeliger is om eigenrisicodrager te worden voor deze risico’s. Als ze eigenrisicodrager worden, willen ze de risico’s wel verzekeren bij een private verzekeraar.

Dit jaar is de SV-loonsom van Goliath BV € 300.000, net zoals in de voorgaande jaren.Voorstel verzekeraar:

De adviseur van Goliath BV heeft op basis van de verzuimcijfers van de afgelopen jaren een premievoorstel opgevraagd bij een verzekeraar. De verzekeraar heeft een premievoorstel gedaan van in totaal 2,1%. Naast de door UWV doorbelaste uitkeringen en de re-integratiekosten tijdens de uitkeringsperiode vergoedt de verzekeraar ook 40% van de re-integratiekosten in de eerste twee jaar van ziekte tijdens de loondoorbetalingsperiode van vast personeel.

Premies UWV

UWV hanteert momenteel de volgende premies werkhervattingskas:

Minimumpremie WGA 0,18% Maximumpremie WGA 2,96%

Minimumpremie ZW 0,08% Maximumpremie ZW 1,40%

Sectorpremie WGA 1,20% Sectorpremie ZW 0,80%

Re-integratiekosten

Gemiddeld maakt Goliath BV € 6.000 per jaar kosten voor re-integratie van personeel tijdens de loondoorbetalingsperiode van 104 weken. Ze verwachten dat deze kosten de komende jaren stabiel blijven.

Goliath BV besluit om eigenrisicodrager te worden voor de ZW-flex en de WGA-totaal. Ze dienen de aanvraag en alle overige bescheiden tijdig in bij de Belastingdienst. Vlak voor de overstap krijgt de directie te horen dat een medewerker, die twee weken daarvoor op eigen verzoek uit dienst is gegaan om een eigen bedrijf te starten, een ongeval heeft gehad. Het herstel zal naar verwachting enkele jaren gaan duren.

Heeft dit ziektegeval nog consequenties voor Goliath BV?

ANTWOORDMOGELIJKHEDEN:

A)Als Goliath BV kiest voor eigenrisicodragerschap, dan levert dit een financieel voordeel op van € 2.100 per jaar (Goede antwoord)

B) Als Goliath BV kiest voor eigenrisicodragerschap, dan levert dat een financieel nadeel op van € 300 per jaar

C) Als Goliath BV kiest voor eigenrisicodragerschap, dan levert dat een financieel nadeel op van € 3.120 per jaar

D) Er is geen financieel voordeel of nadeel als Goliath BV kiest voor eigenrisicodragerschap