Uit het oefenexamen PE Pensioen

10-02-2021

Cerftificaat van deelname

Charlot (37 jaar) is directeur van Maan BV. De adviseur Pensioen is bij Charlot voor het jaarlijks onderhoud van het pensioencontract. Het pensioen is momenteel ondergebracht bij verzekeraar Y.

Lopende pensioenregeling van Maan BV

 • Maan BV heeft een beschikbare premieregeling.
 • Uitgangspunt: 80% staffel II
 • Rekenrente: 3%
 • AOW-franchise: € 14.500
 • Werkgeversbijdrage: 70% van de beschikbare premie
 • Werknemersbijdrage: 30% van de beschikbare premie
 • Buitenbudgetpremie voor PP, AOP en PVA: € 950


Informatie Maan BV

 • Maan BV heeft twee werknemers, Ingmar en Valerie. De medewerkers verrichten dezelfde werkzaamheden.


Wensen Charlot

 • Charlot wil de eigen bijdrage van de werknemers graag aanpassen naar een percentage van de pensioengrondslag.
 • Charlot wil graag weten welke ontwikkeling de pensioenlasten de komende jaren zullen doormaken.
 • Charlot wil graag een ander bedrijf overnemen. Er zal sprake zijn van een aandelenfusie. Charlot vraagt zich af waar ze op moet letten als het gaat om het pensioen dat wordt aangeboden aan de werknemers van het bedrijf dat zij wil overnemen.
 • Komt je uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in.
 • Komt je uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in.
 • Vul geen punt in bij duizendtallen.

Antwoord:

Scroll naar beneden voor het antwoord + de uitleg.

Ondertussen meer Oefenen met PE Pensioen? Bestel hier onze Oefenexamens.


-------

Berekening totale beschikbare premie:

Voor medewerker Ingmar is de totale beschikbare premie: (€ 35.000 -/- € 14.500) x 9,0% x 80% = € 1.476.

Voor medewerker Valerie is de totale beschikbare premie: (€ 40.500 -/- € 13.050) x 10,4% x 80% = € 2.283,84.

Totale beschikbare premie: € 3.759,84.

Hiervan betaalt de werkgever 70%, dus de werknemers moeten 30% betalen: € 1.127,95.

De totale pensioengrondslag is: [(€ 35.000 -/- € 14.500 =) € 20.500 + (€ 40.500 -/- € 13.050 =) 27.450] = € 47.950.

De beschikbare premie als percentage van de pensioengrondslag = € 1.127,95 / € 47.950 x 100% = 2,35%.