Uit het Oefenexamen PE Consumptief krediet

14-10-2020

uitzichtloos

De combinatie huwelijksrecht, schuld en aansprakelijkheid levert vaak vragen op. Zo ook in het geval van de partners Dirk en Kees: mag de kredietverstrekker de openstaande schuld ‘zomaar’ verhalen op de privérekening van Dirk? Ze roepen de hulp in van een expert: denk jij met de heren mee?

Dirk en Kees zijn vorig jaar gehuwd in beperkte gemeenschap van goederen.

Persoonlijke lening
Dirk en Kees hebben na het huwelijk een nieuwe auto aangekocht. Omdat ze hun spaargeld liever achter de hand wilden houden, zijn ze voor de aankoop van de auto een persoonlijke lening aangegaan bij de X Bank.

Achterstand
Dirk en Kees blijken de maandlast van de persoonlijke lening al een aantal maanden niet meer te voldoen. De kredietverstrekker heeft dan ook besloten om over te gaan tot verhaal van de schuld.

Verhalen schuld
Dirk blijkt voor het huwelijk een erfenis te hebben ontvangen. De opbrengst uit deze erfenis heeft hij gestald op een privérekening. De kredietverstrekker wil de openstaande schuld verhalen op deze privérekening.

Dirk vraagt zich af of dat wel is toegestaan en daarom neemt hij contact op met de adviseur Consumptief Krediet.

A
Als je kunt aantonen dat er goederen in de gemeenschap zijn die voldoende waarde hebben, dan kan de kredietverstrekker geen verhaal plegen op jouw privévermogen. Kun je dat niet aantonen, dan kan de kredietverstrekker wel verhaal plegen op jouw privévermogen.

B
De persoonlijke lening die jullie zijn aangegaan, is een gemeenschappelijke schuld. Een gemeenschappelijke schuld kan alleen maar verhaald worden op het gemeenschapsvermogen en niet op privévermogen.

C
Jullie hebben een gemeenschappelijke schuld. De kredietverstrekker kan daarom maar 50% van de lening verhalen op jouw privévermogen. Jouw partner moet de andere 50% van de schuld betalen of jullie moeten de schuld betalen met gemeenschapsvermogen.

D
In het nieuwe huwelijksvermogensrecht vallen alle schenkingen en erfenissen buiten de gemeenschap en een schuldeiser van een gemeenschapsschuld mag dus ook geen verhaal plegen op vermogen uit erfenissen en schenkingen.

Welke reactie van de adviseur is het meest professioneel en inhoudelijk correct?

Scroll naar beneden voor het juiste antwoord

A is het juiste antwoord

Gemeenschapsschulden kunnen nog steeds worden verhaald op zowel de goederen van de gemeenschap als op de privégoederen van de echtgenoten. In het nieuwe artikel 1:96 lid 2 BW is echter een nuance aangebracht. Er mag nu niet meer worden verhaald op het privévermogen van de echtgenoot die de gemeenschapsschuld is aangegaan als deze echtgenoot kan aantonen dat er goederen in de gemeenschap aanwezig zijn die voldoende verhaal bieden.

Meer oefenen? Bestel nu de Oefenexamens PE Consumptief krediet.