030 – 693 23 48

Twijfels rondom examinering PE Basis en PE Consumptief krediet

01-04-2019

Let op!
Dit artikel bevat verouderde content. Klik hier voor meer recente informatie.

Twijfels rondom examinering PE Basis en PE Consumptief krediet

Het vertrouwen in het vakbekwaamheidsbouwwerk wankelt.

Niet omdat er (misschien) wijzigingen in de PE- en/of Wft-structuur komen, we weten inmiddels dat die er komen, maar omdat er onduidelijkheid is over wanneer die wijzigingen ingaan.

Inderdaad. Het gaat hier over de discussie die momenteel gaande is rondom de PE Basis en de PE Consumptief krediet. Moet je nou wél of niet examen doen in de periode 1-4-2017 tot 1-4-2019?

We kunnen daar kort over zijn. Ja, je moet die PE-examens doen. Dat bevestigt ook het CDFD. Want zolang er nog géén nieuwe regels zijn, gelden de oude regels, is het standpunt. We kunnen ons echter wel voorstellen dat je even wacht met het boeken van deze PE’s.

Dat leggen we uit:

Begin dit jaar deed Adviesbureau Ecorys (spreek uit: Ecòris) in opdracht van het CDFD onderzoek naar de modulestructuur van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. In juni 2017 rolde hier een 62 pagina’s tellend adviesrapport uit.

Het CDFD nam de volgende delen van het advies over:

1. Het belang van een vakbekwaamheidsstelsel staat niet ter discussie

2. De modulaire opbouw behouden

3. Minimale aanpassingen binnen modules doorvoeren

Vervolgens ging het rapport, vergezeld van het advies van het CDFD, naar het ministerie van Financiën. Op 20 oktober jl. gaf de toenmalige minister van Financiën aan dat het advies zou worden overgenomen.

Nou zijn punt één en twee van het advies niet zo spannend. Interessanter zijn de ‘minimale aanpassingen’ van punt drie. Deze betreffen onder andere: het schrappen van de term ‘adviseur’ in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (bgfo), waarmee de beroepskwalificatie ‘Adviseur Basis’ komt te vervallen en alleen de ‘module Basis’ overblijft en het uitbreiden van de module Wft Hypothecair krediet met een aantal toetstermen van Wft Consumptief krediet.

Een van de redenen dat er slechts ‘minimale aanpassingen’ gedaan zouden worden, aldus het CDFD, is dat er volgens het rapport van Ecorys behoefte is aan rust binnen de sector.

PE Hypothecair vs PE Consumptief krediet

Wij stelden het CDFD in september 2017 direct al een aantal vragen over de consequenties van deze wijzigingen. Met name voor de PE-examens. Het antwoord luidde dat een en ander nog niet was uitgewerkt. Bovendien vielen de PE-examens buiten de ‘scope van het advies’.

Desalniettemin deelde het CDFD per e-mail mede dat ‘De aanpassing van de eind- en toetstermen zal, na marktconsultatie van de betreffende wet- en regelgeving door het ministerie van Financiën, op zijn vroegst per 1 april 2019 van toepassing zijn op de examens.’

Wij publiceerden hierover ook al eerder.

Verwarrend antwoord

Vervolgens publiceert collega-opleider NIBE-SVV nu een artikel waarin men adviseurs aanraadt om binnen de huidige PE-periode géén PE Basis en géén PE Consumptief krediet (als je PE Hypothecair krediet doet) te doen.

Want: ‘voor beide adviezen geldt dat een onnodig examen en daarmee onnodige kosten worden voorkomen’.

En toen was het gedaan met de rust binnen de sector. Logisch dat opeens iedereen zich afvraagt of hij of zij nou wél of niet PE Basis en PE Consumptief krediet moet doen.

Het CDFD reageert terughoudend

Wij vroegen het CDFD om een reactie. Het officiële antwoord: “Het is nog altijd niet bekend op welke wijze de regelgeving wordt aangepast en wat daar de gevolgen van zijn. Het nieuwsbericht van NIBE-SVV valt dan ook volledig onder de verantwoording van NIBE-SVV.”

Het CDFD herhaalt dus haar eerdere standpunt: een en ander is nog niet uitgewerkt. Alleen het antwoord is wel minder stellig. De datum van 1 april 2019 is verdwenen. In een nadere toelichting geeft het CDFD aan dat het ministerie beslist over de definitieve datum waarop e.e.a. aangepast wordt en dat het erg onwaarschijnlijk is dat er deze PE-periode nog iets gaat veranderen. Bovendien is niet gezegd dat áls er iets verandert, dit per 1-4-2019 is en het is ook niet gezegd dat voor Wft Basis de PE-verplichting definitief komt te vervallen.

Met andere woorden: het advies van NIBE-SVV lijkt nogal voorbarig. Zowel voor de PE Basis als de PE Consumptief krediet. Maar het CDFD neemt met hun (formele) reactie op deze manier de onrust niet weg.

Vervolggesprek met CDFD

In een vervolggesprek heeft het CDFD inmiddels aangegeven dat zij de onrust in de markt erkennen en dat zij de kwestie bij het ministerie zullen aankaarten. Wij hebben er bij het CDFD op aangedrongen om stelling te nemen en ons op korte termijn te laten weten wanneer (en hoe) de aanpassingen binnen het vakbekwaamheidsstelsel worden doorgevoerd. Desgevraagd deelde het CDFD nogmaals mede dat het erg onwaarschijnlijk is dat er binnen deze periode aanpassingen zullen plaatsvinden.

Kortom, een definitief antwoord is er nog niet. Want onwaarschijnlijk is niet hetzelfde als: ‘dat gaat niet gebeuren’. Echter voorlopig blijft het officiële advies: PE Basis en PE Consumptief moet je gewoon meenemen in het plannen van je verplichte examens. Los van de examinering ben je als financieel adviseur immers verantwoordelijk voor het actueel houden van je kennis.

Maar….

Dat neemt niet weg dat wij ons bij Lindenhaeghe heel goed kunnen voorstellen dat jij op basis van deze informatie geen haast maakt met het boeken van je PE Basis en je PE Consumptief krediet*. En dat je bij wijze van spreken start met een andere PE, terwijl je de uitspraak van het ministerie even afwacht.

Wij blijven er in elk geval bij het CDFD op aandringen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen rondom de aanpassingen binnen het vakbekwaamheidsbouwwerk en de gevolgen hiervan voor de PE-examens. Ecorys rapporteerde destijds dat ‘we’ vooral rust willen binnen de sector; laten we - CDFD en opleiders - dan ook voor rust zórgen. Alleen op die manier kunnen we ons samen concentreren op wat écht belangrijk is.

Het adviseren, opleiden en actueel houden van alle financieel professionals in Nederland.