Trainer Anouk ging op Examen PE Hypothecair krediet, PE Vermogen en PE Inkomen

07-04-2021

Financiële berekening

Een week na de lancering van de nieuwe PE- en Wft-examens zijn onze trainers inmiddels allemaal ‘op examen’ geweest. In deze nieuwsbrief delen ze hun ervaringen.

Trainer Anouk ging op Examen PE Hypothecair krediet, PE Vermogen en PE Inkomen.

Alleen PE-examen? Geen initiële Wft-examens?

Anouk: ‘We doen PE-examens omdat deze examens de meeste wijzigingen bevatten. Bij de initiële Wft-examens gaat het vaak om cijfermatige aanpassingen, dat is een stuk minder ingrijpend.’

En de veranderingen rond de PE-examens zijn wel ‘ingrijpend’?

Anouk: ‘Ingrijpend is wel een groot woord. De slagingspercentages rond PE zijn nog steeds stabiel-hoog, tussen de 80% en 85%. Dat gaat nu niet veranderen, want de examens zijn niet moeilijker geworden. Wel zie je veel van de nieuwe toetstermen terug in het examen. Dus het is wel een must deze goed te bestuderen.’

Viel er nog iets op?

Anouk: ‘Alle PE-examens toetsen de actualiteiten van Basis mee en daarbij viel me op dat deze vragen veelal hetzelfde waren. De vraag: ‘Welk bedrijf dient UBO’s te registreren?’, kwam bijvoorbeeld in alle modules terug. En er waren relatief veel multiple select-vragen. Dat zijn vragen waarbij je een uitklapmenu krijgt, waar je het juiste antwoord moet selecteren. Verder waren er weinig rekenvragen. Dat vinden examenkandidaten vaak goed nieuws.’

Trainer Gerald nam de Schademodules voor zijn rekening. Wat is hem opgevallen?

Gerald: ‘Bij de schade-examens kwamen juist wel wat rekenvragen voor. En verder veel nieuwe toetstermen. Ik denk dat bijna de helft van mijn examens bestond uit vragen die er vóór 1 april nog niet waren. Zonnepanelen, de Wet Afwikkeling Massaschades in Collectieve Actie (WAMCA) - heel actueel vanwege de claims rond Airbnb en de Brexit. En wat dacht je van de nieuwe Wegenverkeerswet en het feit dat je tegenwoordig voor roekeloos rijgedrag in de gevangenis kunt komen? Daar was ook een vraag over.’

Anouk: ‘Bij mij waren het de lijfrentes, flexibele inkomens en compensatie transitievergoeding die naar de nieuwe toetstermen verwezen.’

Nog tips en advies voor wie op examen gaat?

Gerald: ‘Goed de bijlagen en voorwaarden lezen. Soms heb je ze inderdaad niet nodig, maar regelmatig staat het antwoord er letterlijk in.’

Anouk: ‘Oefenen met Slim leren en kijken waar je kennishiaten zitten. Hieronder een oefenvraag uit Slim Leren onderdeel Basis.

Er zijn aanpassingen geweest in het beslag- en executierecht. Deze aanpassingen worden gefaseerd ingevoerd.

Wat is er onder andere in fase 1 opgenomen? (Meerdere antwoorden mogelijk)

a) Er mag nooit meer beslag worden gelegd op een roerende zaak als de opbrengst lager is dan de kosten

b) Er mag enkel beslag worden gelegd op een roerende zaak als de schuldenaar niet onevenredig benadeeld wordt

c) Er mag geen volledig beslag meer worden gelegd op een bankrekening

d) Er mag geen beslag worden gelegd op goederen in de woning, die nodig zijn om inkomen te genereren.

Alles over jouw PE Opleiding + examen

Het antwoord op de Slim Leren-vraag:

Antwoord b en d zijn juist. In fase 1 opgenomen dat er in beginsel geen beslag meer worden gelegd als de opbrengst lager is dan de kosten. Enkel als een schuldenaar niet onevenredig wordt benadeeld, kan er wel beslag worden gelegd.

Het niet meer volledig beslag mogen leggen op een bankrekening is opgenomen in fase 2.

Verder is in fase 1 opgenomen dat roerende zaken die een schuldenaar redelijkerwijs nodig heeft voor de verwerving van de noodzakelijke middelen van bestaan of voor scholing of studie, vallen ook onder het beslagverbod. Het beslagverbod is alleen van toepassing op zaken die zich in de woonruimte van de schuldenaar bevinden.

PS
En natuurlijk zijn alle trainers geslaagd met vlag en wimpel! Van harte gefeliciteerd, de toppers!