030 – 693 23 48

Slagingspercentages Wft hoopvol!

07-07-2019

Wat de percentages dit keer extra interessant maakt, is het feit dat het de eerste cijfers zijn sinds het begin van de PE-periode 2017-2019. Wij zetten de cijfers voor je op een rij en leggen ze langs de Lindenhaeghe-lat.

Geen slecht begin

Het eerste dat opvalt, is dat de landelijke cijfers er niet slecht uitzien. De PE-hausse moet nog komen, maar de percentages zijn hoopgevend. Op PE Hypothecair krediet en PE Inkomen na, komen de slagingspercentages allemaal boven de tachtig procent uit. Gemiddeld slaagt 82,7% voor het PE-examen. Bij Lindenhaeghe ligt het percentage nog iets hoger: op 83,6%.

Topscoorder

Topscoorder is het Examen PE Zorg: 94% van de kandidaten heeft hier de afgelopen maanden het PE-examen behaald. Echter: het gaat hier landelijk slechts om veertig examens. Het examen PE Vermogen mocht op nog minder belangstelling rekenen: hier namen slechts 45 personen aan deel.

Gestart met PE Schade zakelijk

De meeste professionals lijken te zijn gestart met PE Schade zakelijk: van april tot en met juni 2017 deden volgens het CDFD maar liefst 619 cursisten examen waarvan ruim 91% slaagde.

Wft-initieel

Bij de initiële Wft-examens is het beeld wat grilliger. De slagingspercentages variëren van 45% (Wft Pensioen) tot 72% (Wft Basis). Opvallend is verder dat de slagingspercentages bij Lindenhaeghe voor Wft Consumptief krediet en Wft Schade particulier ruim 10% hoger liggen dan het landelijk gemiddelde.

In totaal deden ruim 10.000 mensen de afgelopen maanden een initieel Wft-examen waarvan landelijk 58% een voldoende scoorde. Bij Lindenhaeghe was dit 63%.

Hieronder de landelijke slagingspercentages met de percentages van Lindenhaeghe ernaast.

Pe-examens

t/m juni 2017 CDFD t/m juni 2017 Lindenhaeghe

PE Basis 84,8% 90,9%

PE Consumptief krediet 89,6% 92,6%

PE Hypothecair krediet 66,8% 71,8%

PE Inkomen 64,5% 66,7%

PE Pensioen 81,9% 72,5%

PE Schade particulier 84,0% 75,0%

PE Schade zakelijk 91,8% 92,5%

PE Vermogen 80,0% 86,2%

PE Zorgverzekering 94,0% 100%

Totaal PE 82,7% 83,6%

Wft-examens

t/m juni 2017 CDFD t/m juni 2017 Lindenhaeghe

Wft Basis 72,0% 73,6%

Wft Consumptief krediet 55,0% 65,1%

Wft Hypothecair krediet 43,0% 42,4%

Wft Inkomen 52,2% 57,0%

Wft Pensioen 44,6% 38,3%

Wft Schade particulier 52,2% 62,7%

Wft Schade zakelijk 67,7% 69,3%

Wft Vermogen 45,5% 46,4%

Wft Zorgverzekering 70,2% 71,5%

Totaal Wft 58,1% 58,8%

Klassikale les

Dat je als professional toch het beste af bent met een klassikale opleiding blijkt uit het feit dat bij Lindenhaeghe de gemiddelde slagingspercentages van PE + Opleiding op 85% liggen.