Schuldhulpverleners opgelet (servicebericht)

18-05-2021

Laatste nieuws Lindenhaeghe

In goede samenwerking tussen Bureau Wsnp, de NVVK, Kred’it en de testgroep is het gelukt de vernieuwde vtlb-calculator per 11 mei 2021 beschikbaar te kunnen stellen.

Wijzigingen

De calculator is op twee belangrijke punten — technische en inhoudelijk — aangepast:

De achterliggende techniek is gewijzigd waardoor naar verwachting installatieproblemen sterk zijn beperkt. Er is nu geen directe koppeling met de SNG rekentool meer, maar dat gebeurt via een tussenstation. Om deze reden zijn voor de installatie van de vtlb-calculator geen certificaten meer nodig en deze worden ook niet geïnstalleerd.

Het nominaal bedrag is uitgebreid met twee correcties, de correctie individuele lasten en de correctie voor de pensioengerechtigde leeftijd.

Ingangsdatum gebruik calculator versie 4.0.4
Het is de bedoeling vanaf nu alleen de nieuwe calculator versie 4.0.4 te gebruiken; rekenen met de oude calculator (versie 4.0.3) is ongewenst en het leidt tot als onjuist bestempelde uitkomsten. De oude calculator blijft weliswaar nog enkele weken bestaan, maar dat is slechts een korte overgangsperiode. Begin juni wordt het oude certificaat ingetrokken en is de vtlb-calculator met versie 4.0.3 (standalone of plug-in) onbruikbaar!

Meer over de inhoudelijke wijzigingen en de hiermee samenhangende aanpassing van het vltb-rapport vind je hier.

Meer weten?
Volg deze Training PE SHV Vtlb 2021