Samenwerking AFM en DUO moet controle diplomaplicht gemakkelijker maken

05-12-2019

Nieuws Lindenhaeghe

Financieel professionals opgelet: de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan vanaf nu direct controleren of een adviseur over een wettelijk verplicht diploma beschikt. De toezichthouder is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en heeft hiermee rechtstreeks toegang tot informatie over vakbekwaamheid.

Wat betekent dit in de praktijk?
De samenwerking houdt in dat DUO en AFM persoonsgegevens en andere informatie van natuurlijke personen kunnen uitwisselen. Het gaat vooral om gegevens over de vakbekwaamheid van financieel adviseurs. Controles die de AFM uitvoert, kunnen zo makkelijker en sneller plaatsvinden. Ook DUO heeft belang bij de samenwerking. Op deze manier ontstaat er geen twijfel over de echtheid van kopieën van Wft-diploma's of PE-certificaten die een financiële dienstverlener overlegt.

Welke rol speelt het Burger Service Nummer?
Om de gegevens over de vakbekwaamheid op te vragen, moet de AFM beschikken over het burgerservicenummer (BSN) van de adviseur. De AFM beschikt over het BSN van een adviseur als deze tevens de vergunninghouder is. Als er geen diploma in het register staat, neemt de AFM alsnog rechtstreeks contact op met de betreffende vergunninghouder. Als de AFM geen BSN heeft van een adviseur, controleert zij de diplomaplicht op de ‘oude manier’: met een individuele uitvraag. Naast het controleren van diploma’s via DUO blijft de AFM haar andere controles uitvoeren.

Uitgangspunt is dat DUO binnen tien werkdagen en schriftelijk de gevraagde gegevens aan de AFM aanlevert.

Tip! Gegevens controleren middels DigiD
DUO werkt ondertussen hard aan het opschonen en completeren van de database met persoonsgegevens. Met een e-mail hebben zij de markt opgeroepen om eenmalig persoonsgegevens te controleren via DigiD. De registratie door middel van DigiD wordt binnenkort verplicht: zonder registratie kun je dan geen examens meer boeken.

Naar alle Wft-opleidingen

Naar alle PE-opleidingen

Bron