Run op schuldhulpverlening verwacht

11-12-2020

Baanverlies en faillissement zadelen meer Nederlanders met schulden op

Corona spaarpot

We zitten nu zo’n vijf maanden in de coronacrisis en de economische gevolgen beginnen zich af te tekenen. Er zijn enorme ontslaggolven bij multinationals en grootbedrijven op komst en ook het MKB krijgt klappen. NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, verwacht dat de hulpvraag met bijna een derde toeneemt.

Nederlanders hielden na de aankondiging van de semi-lockdown eind maart vrijwel meteen de hand op de knip. Het consumentenvertrouwen maakte vanaf dat moment een duikvlucht en de koopbereidheid daalde navenant. Op supermarkten, kleine speciaalzaken in de foodsector, bouwmarkten en hun leveranciers na, kwamen ondernemingen in elk geval in de eerste weken van de coronacrisis tot stilstand. Het kabinet tuigde dan ook al snel steunmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers op. Een aantal maatregelen is verlengd tot en met september, al is de drempel voor Tozo2 verhoogd met een partnertoets, waardoor minder zelfstandigen er gebruik van maken.

Klappen komen nog

Economen zijn het erover eens dat de grootste klappen nog moeten komen. Ten eerste omdat bedrijven nu nog worden ondersteund, maar ook vanwege de onzekerheid. Ondernemingen snijden waar ze kunnen en zetten investeringen on hold. De werkloosheid steeg in juni met een recordaantal van 74.000 nieuwe werklozen, maar de echte ontslaggolven zullen naar inzicht van deskundigen in het najaar of zelfs begin 2021 volgen.

Noodstop

Het kabinet voorziet dan ook een zwaardere druk op de schuldhulpverlening. Het uitbreiden van de in april gestarte noodstopprocedure moet de hulpvraag spreiden. Schuldenaren kunnen via de huidige procedure de betaling van hun verkeersboete of financiële sanctie maximaal vier maanden stop zetten. In die periode moeten ze bij de gemeente schuldhulp aanvragen. De adempauze voorkomt dat mensen dieper in de problemen komen. Momenteel wordt met vertegenwoordigers van andere sectoren besproken of en hoe de noodstop kan worden uitgebreid. De ‘coronacoulance’ past binnen het overheidsprogramma voor een Brede Schuldenaanpak.

Zelfredzamer

Niettemin bereiden schuldhulpverleners zich voor op een forse toename. Vorig jaar steeg het aantal mensen dat hulp zocht bij schulden licht, maar nu wordt een nieuwe doelgroep van ondernemers, zelfstandigen en werknemers verwacht. Deze groep is doorgaans zelfredzamer, wat de deur opent voor lichtere vormen van schuldhulpverlening. Aan de andere kant kan het massaal aanvragen van uitstel van betaling de problemen op termijn juist vergroten, aldus de NVVK.

Download de e-paper Schuldhulpverlening

Meer informatie over de Opleidingen Schuldhulpverlening vind je hier