PE-examens voorlopig niet op afstand mogelijk

09-06-2021

Nee zeggen

Als zelfs universiteiten het aandurven om belangrijke toetsen online en op afstand toe te staan, dan moet dat in onze branche toch ook kunnen?’

PE-examens wél of niet op afstand
De Lindenhaeghe-blog over PE-examens-op-afstand stond nog geen dag online toen het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) met een reactie op de kwestie kwam: PE (en Wft)-examens op afstand zijn voorlopig niet mogelijk. Het CDFD: ‘We zien het als een potentieel interessante techniek, maar achten het nog niet veilig genoeg om deze nu toe te gaan passen (nog afgezien van juridische hobbels).’

Zware delegatie
Het CDFD reageert hiermee op de oproep van Adfiz, CFD en OvFD (verenigd in Canon) om PE-examens plaats-onafhankelijk digitaal aan te gaan bieden, mede vanwege de tijdsdruk die de PE-cyclus nou eenmaal met zich meebrengt in combinatie met de corona-beperkingen. Uit de recente blog van Lindenhaeghe: ‘Eigenlijk best gek dat er zo’n zware delegatie aan te pas moet komen om überhaupt het gesprek rond online examinering PE en Wft aan te gaan. Het is toch niet meer van deze tijd om vast te houden aan dit soort traditionele benaderingen?’

CDFD: PE-piek Q1 2022
Het CDFD ziet het probleem niet zo. Voorzitter Paul Zevenbergen: ‘Naar verwachting zijn er tot het einde van deze PE-periode nog circa 75.000 PE-examens te behalen. Dat komt neer op gemiddeld 7.500 examens per maand. De ervaring leert dat de meeste diplomahouders hun PE-examens doen in het laatste kwartaal van een PE-periode. Dit was zowel het geval in de overgangsperiode (eind 2016) als in de eerste PE-periode (eerste kwartaal 2019). In deze tweede PE-periode verwacht ik de piek dus in het eerste kwartaal van 2022.’

Verantwoordelijkheid bij adviseur
Opvallend genoeg zijn de verschillende brancheorganisaties, opleidingsinstituten én het CDFD al jaren bezig om adviseurs te motiveren eerder aan hun PE te beginnen. De verantwoordelijkheid voor het ‘PE-uitstelgedrag’ wordt door vaak bij de adviseur gelegd. Maar dat is niet altijd terecht. Het uitstelgedrag heeft ook te maken met de veranderingen binnen het vakbekwaamheidsbouwwerk tijdens een PE-periode, zo bleek halverwege de vorige PE-periode dat PE Consumptief krediet in bepaalde gevallen overbodig was.

Examenspreiding
Het serieus onderzoeken van de mogelijkheid om PE-examens op afstand aan te bieden, had het tij wellicht kunnen keren en kunnen bijdragen aan de examenspreiding. Jammer dat het CDFD deze kans laat liggen.

Bronnen:

CDFD uitspraak PE-examens Canon

Blog Lindenhaeghe PE-examens

Boek hier jouw PE-opleiding + examen