030 – 693 23 48

PE en PA, zoek de verschillen!

01-02-2019

PE en PA, zoek de verschillen!

PE en PA. Omdat de termen zo op elkaar lijken, worden ze regelmatig door elkaar gebruikt. Maar inhoudelijk zijn er grote verschillen.

Permanente Educatie

PE staat voor Permanente Educatie. Permanente Educatie is erop gericht de basiskennis van de financieel professional binnen zijn vakgebied te onderhouden en periodiek te toetsen. Haalt de Wft-gediplomeerde het PE-examen, dan kan hij of zij hiermee aantonen op de hoogte te zijn van de wettelijke vastgelegde kenniseisen binnen zijn of haar vakgebied.

Permanent Actueel

Naast PE hebben financieel professionals te maken met PA. PA staat voor Permanent Actueel. Sinds 1 januari 2014 zijn financieel professionals verplicht om Permanent Actueel te zijn. Dat wil zeggen: zij moeten permanent op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied. En je moet daarbij kunnen aantonen dat je permanent actueel bent.

Kortom

Kortom, PE en PA zijn verschillende begrippen, maar ze gaan hand in hand. De financieel professional moet aan beide voldoen. PE rond je af met een examen of een bijeenkomst/terugkomdag, PA is eigen verantwoordelijkheid. Je bent dus niet automatisch permanent actueel als je het PE examen met goed gevolg hebt afgelegd.

PA abonnementen

Naast de bekende PE opleidingen en -examens biedt Lindenhaeghe ook PA abonnement. Met ons Permanent actueel abonnement ben je altijd aantoonbaar permanent actueel.