Oefencasus Budgetcoach | Schuldhulpverlener

19-02-2020

Nieuws casus

Na een reorganisatie raakt Martijn zijn baan op de afdeling Bijzonder Beheer kwijt. Gelukkig kan hij snel aan de slag als Budgetcoach bij de gemeente. Een mooi beroep, waarin zijn kennis van de financiële sector en specifieke betalingsproblematiek goed van pas komt.

Martijn heeft nog maar net zijn computer opgestart als meneer Jansen binnenloopt. ‘Is dit het inloopspreekuur van de gemeentelijke schuldhulpverlening?’ vraagt hij paniekerig. Hij gooit twee brieven op tafel en zucht: ‘U moet me helpen!’.

Martijn buigt zich over de brieven:

Brief 1
Brief 1 is een brief van Incassobureau Vreemde Ogen Dwingen waarin staat dat ze, indien meneer zijn vordering niet betaalt, vanaf de komende maand beslag gaan leggen op het inkomen van meneer.

Brief 2
Brief 2 betreft een vonnis van Gerechtsdeurwaarder Streng waarin staat dat meneer in verband met zijn huurachterstand op de 4e van de volgende maand uit zijn huis zal worden gezet.

Welke acties onderneemt Martijn met beide brieven? Scroll omlaag voor het antwoord.

Antwoord:

Nadat Martijn meneer Jansen een kop koffie heeft gegeven, kijken ze samen nogmaals naar de brieven.

1. Martijn legt meneer Jansen uit dat hij op brief 1 vooralsnog geen actie hoeft te ondernemen. Een incassobureau heeft niet de juridische status om beslag te mogen leggen. De vordering is echter wel een probleem. Martijn stelt voor alle financiën onder de loep te nemen en de vordering mee te nemen in een eventuele regeling.

2. Martijn legt meneer Jansen uit dat de huisuitzetting wordt aangekondigd door een gerechtelijk vonnis met een datum van uitzetting. De actie hier is: crisisinterventie. Conform de richtlijnen NVVK zal Martijn achtereenvolgens de crisis verifiëren, convenanten checken, herfinanciering onderzoeken, de crisis proberen af te wenden, info verstrekken over de eventuele aanvraag WSNP en de stappen registeren in het dossiervolgsysteem.

Martijn zal daarnaast voorstellen om een plan van aanpak te maken waarbij hij zowel brief 1 als brief 2 – en eventuele andere problemen – betrekt en waarbij hij eveneens kijkt naar onderliggende oorzaken.

Meer weten? Download hier de e-paper Schuldhulpverlening

Bekijk onze Leerlijn Schuldhulpverlener