Nederlandse millennials leren graag

25-05-2017

Laatste nieuws Lindenhaeghe

Nieuwe dingen kunnen leren tijdens je loopbaan, dat vinden jonge werknemers het meest belangrijk bij het vinden van een werkgever.

Bij de Nederlandse millennials heeft maar liefst 90% aangegeven dat ze dit belangrijk vinden. Hiermee scoren we het hoogste van alle onderzochte Europese landen. Daarentegen hechten we weer minder aan de reputatie van een bedrijf.

Uitzendbureau Young Capital deed een onderzoek onder bijna 4000 jonge professionals tussen de 17 en 36 jaar in acht landen. De grootste groep behoorde tot de zogenaamde millennials (geboren tussen 1990-2000) en was hoog opgeleid. De onderzoeksvraag was: welke aspecten vinden jonge professionals belangrijk bij het vinden van een werkgever?

Tussen de 27 en 30 jaar geven de meeste respondenten aan dat ‘nieuwe dingen leren’ belangrijk is bij de keuze voor een baan. Ook het krijgen van cursussen of een training zit in de top 5 van meest belangrijke arbeidsvoorwaarden. Boven de 30 jaar scoren beide aspecten iets minder hoog, maar ze worden nog steeds het meeste genoemd als ‘belangrijk’ bij het kiezen voor een werkgever.

Verschillen in Europa
Andere aspecten die hoog scoren bij de millennials zijn (baan)zekerheid en een goed salaris. Dat is in elk land zo. Niet verrassend is dat de Nederlanders een informele bedrijfscultuur hoog waarderen. In Groot Brittannië is juist de reputatie van het bedrijf belangrijk en in Frankrijk en Spanje wordt veel waarde gehecht aan het kunnen maken van promotie.

Als we ouder worden
Als we kijken naar de verschillende leeftijdsgroepen, zijn er geen grote afwijkingen in de uitkomst. De top 5 van belangrijke aspecten bij het kiezen voor een werkgever is voor elke leeftijd min of meer gelijk. Maar er zijn wel een paar kleine verschillen die het noemen waard zijn.

Hoe ouder we worden, hoe meer we hechten aan thuis kunnen werken. Ook vinden we het steeds minder belangrijk om leeftijdsgenoten als collega’s te hebben naarmate we ouder worden. En opmerkelijk: overal vinden millennials het steeds belangrijker wat de reputatie is van het bedrijf waar ze gaan werken behalve… in Nederland. Daar is het percentage dat hier waarde aan hecht bij alle leeftijdscategorieën gelijk en lager dan gemiddeld in Europa.

Bron: Young Capital – Summary of International Studie 2017

Naar onze trainingen Persoonlijke ontwikkeling