030 – 693 23 48

Minister doet uitspraken over aanpassing vakbekwaamheidsbouwwerk

01-02-2018

Minister doet uitspraken over aanpassing vakbekwaamheidsbouwwerk

Na lang wachten, is het dan zover: er is een reactie van de minister op de vragen rondom aanpassingen van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. De uitspraken hebben gevolgen voor zowel adviseurs als opleiders. Hieronder lees je daar meer over.

De belangrijkste door het CDFD voorgestelde wijzigingen inzake het Wft-vakbekwaamheidsmodel

- Voor Wft Basis komt de term ‘adviseur’ te vervallen. Het Wft-diploma Basis gaat verder als een Wft-modulecertificaat. Het modulecertificaat Basis zorgt ervoor dat je met aanvullende modulecertificaten een hoger Wft-diploma kunt behalen.

- De module Wft Hypothecair krediet wordt uitgebreid met een aantal toetstermen van Wft Consumptief krediet.

De vragen die dit opriep:

1) Wanneer gaan de wijzigingen in?

2) Welke gevolgen hebben de wijzigingen voor de huidige PE-periode?

Dit is wat de minister hierover zegt:

1) Wanneer gaan de wijzigingen in

In het document Reactie schriftelijk overleg vakbekwaamheidsbouwwerk d.d. 5-2-2018 geeft de minister aan dat bovengenoemde wijzigingen worden doorgevoerd met ingang van de eerstvolgende PE-periode. Dat houdt in dat de wijzigingen per 1-4-2019 van kracht zullen zijn.

2) Gevolgen voor de huidige PE-periode (tot 1-4-2019)*

- Omdat vanaf 1 april 2019 een Adviseur Hypothecair krediet mag adviseren over zowel Hypothecair krediet als Consumptief krediet is het niet nodig om in de huidige periode het PE-examen Consumptief krediet te doen. Volstaan kan worden met PE Hypothecair krediet. Het is immers in de nieuwe situatie niet meer nodig om als Adviseur Hypothecair krediet in het bezit te zijn van een geldig diploma Wft Consumptief krediet.

- Omdat per 1 april 2019 de beroepskwalificatie Adviseur Basis wordt geschrapt, is het afleggen van een PE-examen Basis niet meer nodig. Ook dit geldt al in de huidige periode.

Het CDFD heeft bovenstaande gevolgtrekkingen inmiddels bevestigd. De wijzigingen rond PE Consumptief krediet bij PE Hypothecair krediet en PE Basis gelden uiteraard ook voor de volgende PE-periode (1-4-2019 tot 1-4-2022).

Nuance PE Basis en PE Consumptief krediet

Hoewel de PE-plicht voor Wft Basis en Wft Consumptief krediet (voor hypotheekadviseurs) dus vervalt, blijft de verplichting om permanent actueel en vakbekwaam te zijn gewoon bestaan. Met het oog op het bijhouden van de ontwikkelingen binnen jouw vakgebied kun je als adviseur dus overwegen om deze periode wel de Examens PE Basis en/of PE Consumptief te doen.

Voor de Adviseur Consumptief krediet (onder Hypthecair krediet) verandert er niets door deze aanpassingen.

Achtergrond: hoe zat het ook alweer?

Begin 2017 deed Adviesbureau Ecorys onderzoek naar de modulestructuur van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. Hun rapport ging, vergezeld van het advies van het CDFD, naar het ministerie van Financiën. Op 20 oktober jl. gaf de toenmalige minister van Financiën aan dat het advies zou worden overgenomen.

- Artikel over de conclusies van Ecorys

- Artikel met reactie van het CDFD op door Lindenheaghe gestelde vragen

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben, bekijk dan dit stappenplan of neem contact met ons op. Ook wanneer je ergens tegenaan loopt, horen wij het graag. We zullen er alles aan doen om samen met jou tot een passende oplossing te komen.

* Let op!

Omdat het CDFD aangeeft dat binnen een traject naar veranderende wetgeving altijd een slag om de arm gehouden moet worden, raden wij iedereen aan onze nieuwbrieven en onze website goed in de gaten te houden.

We schreven ook een blog over dit onderwerp. Je leest deze hier.