Meer erven? Meer betalen!

25-08-2021

De stijgende huizenprijzen zorgen ervoor dat het vermogen van ‘vastgoed bezittend-’ Nederland snel toeneemt. Veel mensen met een eigen woning zijn zich echter niet bewust van de gevolgen hiervan voor de erfbelasting. Voor de estate planner liggen hier grote kansen.

Herstellende van pandemie
De pandemie heeft de erfbelasting bij vermogensoverdracht op scherp gezet. De huizenprijzen zijn torenhoog en de rente extreem laag waardoor de hypotheek sneller afgelost wordt en de activa in waarde stijgen. De vrijstellingen voor de erfbelasting zullen echter niet met deze grote percentages gaan stijgen. Kort gezegd: na verkoop van een woning is er meer te erven én (dus) meer te betalen. Nu de overheidsfinanciën herstellende zijn van de pandemie, is het onwaarschijnlijk dat dit snel zal veranderen.

Erflatende boomers
Voor adviseurs ligt hier een grote kans. Een goede estate planner kan de erflatende ‘boomers’ de komende jaren helpen hun vastgoedrijkdom te behouden en door te geven aan de volgende generatie. Bijkomend voordeel is dat de planner de volgende generatie ook direct betrekt. De estate planner kan zo direct sterkere banden opbouwen met nieuwe, jongere klanten die aan het begin staan van een financiële planningscarrière.

Uitdagingen
Eén van de grootste uitdagingen bij het gesprek rond nalatenschapsplanning is vaak om klanten zich ervan bewust te maken dat ze op tijd moeten beginnen met het regelen van de vermogensoverdracht bij overlijden. De behoefte aan ondersteuning bij het ingewikkelde stelsel van wet- en regelgeving en fiscaliteit voor nalatenschappen is groot, maar het is een lastig onderwerp om ter sprake te brengen.

Onze e-paper Estate Planner Particulier geeft tips en inzichten rond vermogensplanning én biedt een stappenplan voor het aangaan van een breed adviesgesprek.

Naar de Opleiding Estate Planner.

Bron