Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars 2020 (AFM)

04-03-2020

Bezorgd zijn

De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan weer aan de slag met de (verplichte) Marktmonitor van de AFM. De Marktmonitor - officiële naam: Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars (MMAB) - is de jaarlijkse vragenlijst van de AFM om informatie op te halen uit de branche. De AFM wil op deze manier een beter inzicht krijgen in de markt en de risico’s.

2019: informatieverzoek
In het voorjaar van 2019 heeft de AFM alleen een informatieverzoek (‘Opgave maatstaf en Wwft 2019’) uitgestuurd en geen volledige Marktmonitor. De jaarlijkse vragenlijst werd op dat moment herzien. De vragenlijst uit 2020 bevat ook vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Drie stappen
De AFM zet de Marktmonitor in drie stappen uit: de eerst groep is al geïnformeerd wanneer de vragenlijst voor hen openstaat, de tweede groep krijgt bericht na 9 maart en de derde groep vanaf 16 april. Adviseurs en bemiddelaars hebben vier weken de tijd om de vragenlijst in te vullen.

Doorlopend toezicht 2020
Naast vragen over de na naleving van de Wwft bevat de enquête onder meer vragen over de nieuwe maatstaf voor de bijdrage in de kosten van doorlopend toezicht 2020. Waar tot en met 2019 het aantal fte’s bepalend was voor het vaststellen van de bijdrage toezichtkosten, is dat vanaf 2020 de omzet uit vergunninghoudende activiteiten.

De AFM schrijft in totaal zo’n 7.000 adviseurs en bemiddelaars aan.

www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2020/feb/aankondiging-marktmonitor