Lindenhaeghe On Tour starring Eric Jongerius (SNS)

14-07-2021

Ewald Bary en Eric Jongerius

In gesprek met Eric Jongerius: ‘Zodra de overheidsmaatregelen stoppen, zal dat gevolgen hebben’.

Eric Jongerius blikt met Lindenhaeghe (On Tour) terug op een bewogen jaar. Als franchisenemer van SNS Bank ziet hij de wereld om zich heen veranderen, net als zijn branche. Van digitalisering tot nog meer de diepte in gaan: zijn vakgebied is volop in beweging. Ewald Bary ging met hem in gesprek.

Hoe kijk jij aan tegen alles wat ons afgelopen jaar is overkomen?

‘Het is natuurlijk vreselijk wat er gebeurt en gebeurd is door corona. Mij persoonlijk heeft het ook weer kansen gebracht. Wij moesten ons aanpassen aan de buitenwereld en dat hebben we gedaan door snel en meer online te gaan. Je wordt je bewuster van persoonlijk contact en je merkt dat je wereld klein kan worden. Persoonlijk heb ik hier weinig last van gehad. Mijn drie kinderen zijn jong, dus een dagje thuisonderwijs was geen probleem; het beperkt zich vaak tot een puzzel maken of kleuren herkennen. Ik ben zelfs vader geworden in deze tijd. Het gaf ons op die manier ook rust. Voor collega’s met oudere kinderen is het wel lastig geweest. Als ondernemer heb ik hier extra aandacht aan besteed door bijvoorbeeld met Sinterklaas en Kerstmis cadeautjes aan collega’s rond te brengen.’

Hoe zie jij de toekomst? Wat wordt ‘het nieuwe normaal’?

‘Het lijkt wel of we een jaar hebben stilgestaan en we zijn meer naar binnen gericht, zowel privé als zakelijk. De buitenwereld komt nu weer in een stroomversnelling, dus er gaat veel veranderen. We hebben gezien dat we veel zaken snel en makkelijk online kunnen regelen, dus ik denk dat we daar nog een slag in gaan maken. Zelf vind ik het belangrijk om bewuste keuzes te maken. Dat zie ik ook in mijn vakgebied: mensen maken bijvoorbeeld bewust tijd vrij voor een hypotheekgesprek. Zo’n gesprek wordt niet meer even snel voor of na een werkdag ingepland. Het gaat immers om iets belangrijks, en voor mijn gevoel maken mensen hier meer tijd voor vrij.’

Wat gaat er nog meer blijven?

‘Mensen realiseren zich dat wat er is, niet altijd zo hoeft te zijn. Neem thuiswerken: dat kan prima. Ik denk dat we daar meer keuzevrijheid in gaan krijgen. Er zijn op dit vlak al kleine bewegingen zichtbaar. Mensen hoeven niet meer per se in de stad te wonen, bijvoorbeeld, maar kiezen ervoor om meer buitenaf te gaan wonen. Ze starten de dag misschien wel op de laptop thuis, om vervolgens pas na de files in de auto te stappen. We houden ons minder vast aan de 9-tot-5 cultuur.’

Wat doet dat met de balans tussen werk en privé?

‘Er zal meer verwevenheid komen. De een zal daar beter mee omgaan dan de ander. Daarom is het belangrijk om hier duidelijke afspraken over te maken.’

Kunnen we dat, denk je?

‘Waarom niet? We konden het de laatste tijd allemaal. Als we kijken naar grote Amerikaanse bedrijven, dan zien we daar al dat er meer focus ligt op hoe je je werk doet. Je zal meer verantwoording afleggen over de resultaten en minder over de tijd die je erin gestoken hebt. Tuurlijk, elke verandering vraagt aanpassingsvermogen maar het afgelopen jaar heeft laten zien dat we hier goed toe in staat zijn.’

Wat kun je zeggen over deze transitie?

‘Voor hypotheekadviseurs zal het minder uitmaken waar en hoelang ze werken, het zal meer draaien om de kwaliteit die ze leveren. Er zal ook meer digitale ondersteuning komen, denk hierbij aan beeldbellen en digitale klantmappen met koppelingen naar diverse bronnen.’

Welke voorbeelden kom je nog meer tegen?

‘Ik heb wel het idee dat er nog onzekerheid in de markt zit. De overheid heeft veel financiële steun gegeven, wat wel of niet terugbetaald zal moeten worden. Eén ding is zeker: zodra het infuus stopt, zal dat gevolgen hebben.

Dat we meer naar online zijn, gaat ook gevolgen hebben. Ik verwacht nog meer digitalisering, maar ook meer persoonlijk contact. Die twee aspecten zullen meer samen moeten komen. In de praktijk zal het betekenen dat er meer contactmomenten zijn waarbij de klant kiest hoe en wanneer dit contact plaatsvindt.’

Hoe zie je de rol van de adviseur voor je?

‘Ik denk dat we de klant minder bij de hand gaan nemen bij het verzamelen van de benodigde stukken en dat dit meer digitaal zal gaan. De adviseur zal in een korter tijdsbestek meer de diepte in gaan en zal nog meer met de klant kijken naar verschillende scenario’s en wensen. Hoe zit het bijvoorbeeld als je op korte termijn kinderen wilt? Wat betekent dit als je een dag minder wilt werken. Wat betekent dit als je even tussen twee banen in zit? De adviseur gaat helpen bij het verkrijgen van inzichten, maar de focus ligt hierbij duidelijk meer in de diepte. We gaan minder kijken naar de praktische zaken, zoals de cijfers en of alle vinkjes goed staan. Dit halen we uit geautomatiseerde systemen.’

Welk advies zou jij adviseurs nu mee willen geven?

‘Het is belangrijk dat je jezelf zowel online als offline goed weet te presenteren en laat zien wat men kan verwachten. Ik kreeg onlangs een handige tip. In mijn thuiskantoor heb ik een camera staan en hier voer ik ook videogesprekken. Ik vroeg eens aan een relatie die non-stop online zat te werken wat ik nog beter kon doen en kreeg als tip: zet een plant neer. Zo wordt het huiselijker en voelt het comfortabeler voor de klant. Zorg ervoor dat je digitaal bekwaam raakt en dat je je bewust bent van hoe je je presenteert. En probeer de klant digitaal in hart te raken, echt impact te maken.’

Over Eric Jongerius:
Eric Jongerius is ruim 10 jaar franchisenemer bij SNS. Hij is verantwoordelijk voor meerdere winkels in Utrecht en de winkels in Maarssen en Vleuten. Naast het aansturen van zijn teams houdt hij zich ook nog bezig met de adviespraktijk.

Over Lindenhaeghe On Tour
Lindenhaeghe on Tour is een initiatief van opleidingsinstituut Lindenhaeghe. Tijdens Lindenhaeghe On Tour gaat algemeen directeur Ewald Bary de weg op om kennis te verzamelen en inspiratie op te doen. Hij voert gesprekken met bekende en minder bekende branche- en vakgenoten over verschillende onderwerpen en richt daarmee zijn blik op de toekomst. Kansen en visie, duurzaamheid, het oude en nieuwe normaal en de persoon achter de professional. Aan de hand van het anagram ONTDEK (Over jou, Normaal, Transitie, Duurzaamheid, Evaluatie en Kansen) bekijkt en analyseert Ewald samen met zijn gesprekspartner de markt, het bedrijf en de ontwikkelingen vanuit verschillende kanten. De uitkomst van deze gesprekken delen we in de vorm van een serie interviews artikelen, blogs en podcasts.