Laat medewerkers groeien!

08-12-2020

Buiten werken

Het is een lastige tijd, voor werkgevers én werknemers. Toch is het juist nu belangrijk om de ontwikkeling en de toekomst van werknemers niet uit het oog te verliezen. Dat vindt de Nederlandse overheid ook. Zij helpt een handje met de regeling Nederland Leert Door. Daarnaast is er natuurlijk nog het ‘good old’ ontwikkelbudget voor medewerkers.

Wist je dat je deze regelingen ook goed kunt combineren?

Waarom nu?
Juist nu is het een goed moment om te investeren in de ontwikkeling van medewerkers. De arbeidsmarkt verandert, mede door de coronapandemie, razendsnel. We werken anders en misschien blijven we dat wel doen. ICT heeft een grote impuls gekregen. Training kan de ontwikkeling van (nieuwe) vaardigheden in de huidige functie ondersteunen. Of innovatie bevorderen om in de toekomst andere taken te kunnen uitvoeren.

Persoonlijke ontwikkeling = gelukkiger werken
Ruimte om te kunnen leren en ontwikkelen is ook een belangrijk onderdeel van je gelukkig voelen op het werk. Wie blijft leren, is uiteindelijk gelukkiger dan wie dat niet doet, stelde Nick van Dam (hoogleraar Corporate Learning & Development en daarnaast Global Chief Learning bij McKinsey) in ons e-paper War on Talent. Daarbij is het essentieel de opleidingen goed af te stemmen op de individuele behoeften van de medewerker. Zowel NL Leert door als het ontwikkelbudget kunnen hieraan bijdragen.

>> Download e-paper War on Talent

Kans één: NL Leert Door

Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de arbeidsmarkt kan met de regeling NL Leert Door kosteloos een training of opleiding volgen. Denk daarbij aan de ontwikkeling van (nieuwe) vaardigheden of het verbreden of verdiepen van kennis.

Werknemers moeten zich zelf aanmelden voor de regeling. HR-medewerkers of -afdelingen kunnen hier dus geen rol in spelen, maar ze kunnen wel met hun werknemers kijken wat er het beste past. Lindenhaeghe helpt ze graag verder en neemt alle administratieve rompslomp uit handen. Op de website die speciaal voor deze regeling is gemaakt, staan alle opleidingen overzichtelijk bij elkaar. Is jouw training vol? Schrijf je dan in voor de wachtlijst.

Kans twee: Ontwikkelbudget
Een andere mogelijkheid is het toekennen van een persoonlijk ontwikkelbudget, speciaal voor werknemers. Persoonlijk ontwikkelbudget is geld voor een opleiding of training waarmee een werknemer zichzelf kan ontwikkelen. Ongeveer 1,3 miljoen werknemers hebben nu al, via cao-afspraken, recht op een individueel ontwikkelbudget. Maar lang niet iedereen maakt daar gebruik van of kan daar gebruik van maken. Daarvoor zijn meerdere oorzaken. Een van die oorzaken is dat medewerkers vaak niet (goed) weten hoe zij hun ontwikkelbudget kunnen inzetten. Een leidinggevende of een HR-afdeling kan hiermee helpen.

Veel keus
Je kunt bij Lindenhaeghe verschillende trainingen doen op het gebied van financiële verdieping, future skills en/of persoonlijke ontwikkeling. Efficiënt werken, kunnen onderhandelen, creatief denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken en communiceren hebben we in de toekomst meer dan ooit nodig. Er zijn trainingen op het gebied van sales, (persoonlijk) leiderschap, productontwikkeling en timemanagement. Daarnaast zijn er ook een aantal communicatietrainingen, zoals klantgericht telefoneren, personal branding, corporate storytelling of schriftelijk en zakelijk communiceren. Naast ons basisassortiment Wft- en andere financiële opleidingen uiteraard.

Naar de pagina NL Leert Door | Lindenhaeghe