Klantvraag: Hoe kan ik een examen inzien?

01-01-2019

Laatste nieuws Lindenhaeghe

Het is mogelijk om een afgelegd examen in te zien. De inzage-aanvraag verloopt altijd via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Hoe vraag ik een inzage aan?

Het verzoek tot inzage moet je altijd zelf per e-mail bij DUO indienen. Gebruik hiervoor het e-mailadres: wft@duo.nl.

Waar moet ik rekening mee houden?

Bij de aanvraag dien je rekening te houden met een aantal wettelijke regels. Deze hebben wij hieronder voor je op een rij gezet. De wettelijke regels kun je ook nalezen in ons examenreglement.

Let op!

DUO heeft momenteel een verwerkingstijd van ongeveer 4 weken. Houd hier dus rekening mee als je een herexamen wilt inplannen.


Overzicht wettelijke regels bij inzage examens

1. Gezakte kandidaten, met een examenuitslag van minimaal een 4*, kunnen de examens inzien op een toets- en examencentrum van DUO. De locaties zijn:

Eindhoven: 18 septemberplein 24, 5611 AL

Rijswijk: Polakweg 10-11, 2288 GG

Zwolle: Hanzelaan 182, 8017 JJ

2. Het verzoek tot inzage dient de kandidaat zelf per e-mail (wft@duo.nl) bij DUO in te dienen.

3. Het verzoek dient binnen twee weken na ontvangst van de examenuitslag bij DUO kenbaar te worden gemaakt. DUO bevestigt de inzage-afspraak aan de kandidaat. Slaagt een kandidaat in de periode voorafgaande aan deze bevestiging alsnog voor het desbetreffende examen (door een herkansing), dan zal DUO het verzoek niet inwilligen.

4. Een dergelijke inzage kan per module maximaal één keer per zes maanden plaatsvinden om het risico op bekend worden van examenvragen in de markt zo laag mogelijk te houden en om te voorkomen dat de wachttijd voor andere kandidaten die inzage wensen oploopt.

5. Condities van inzage ter plaatse:

DUO bepaalt wanneer de inzage kan plaatsvinden. De kandidaat kan zijn voorkeur uitspreken.

De kandidaat dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar de inzage.

Eigen spullen dienen in een kluis ter bewaring te worden gegeven.

De inzageduur bedraagt maximaal 20 minuten en vindt plaats onder direct toezicht van een DUO-medewerker. De DUO-medewerker navigeert door het examen.

Tijdens de inzage wordt de kandidaat in staat gesteld om de opgaven die men fout heeft beantwoord in te zien met het juiste antwoord.

Er mogen beperkte aantekeningen (steekwoorden) worden gemaakt tijdens de inzage.

DUO legt eventuele aantekeningen van de kandidaat vast; examenvragen mogen niet worden overgenomen.

Het fraudebeleid is onverkort van toepassing en DUO kan aanvullende voorwaarden stellen.