Investeer in jezelf – en de overheid helpt mee

15-10-2019

Investeer in jezelf - subsidie overheid

Met Prinsjesdag nog vers in ons geheugen weten we één ding zeker: de toekomst is ongewis. De economie reageert niet meer zoals we gewend zijn, we moeten echt serieus werk maken van het klimaat, ons pensioenstelsel moet op de schop en ook ons werk gaat er in de toekomst waarschijnlijk heel anders uit zien.

De kans is heel groot dat jij niet je hele leven blijft doen wat je nu doet. Door digitalisering en globalisering komen er nieuwe banen bij en andere verdwijnen juist. Nederland doet het internationaal gezien al goed op het gebied van ‘een leven lang’ ontwikkelen. Desondanks laat nog niet iedereen zich regelmatig bijscholen. Omdat het lastig te combineren is met een baan, of omdat een opleiding veel kost.

Dat zien ze Den Haag ook. Daarom gaat de overheid extra inzetten op een ‘Persoonlijke Leerrekening’ voor iedereen. Zodat je gedurende je hele loopbaan kunt werken aan de competenties die je nodig hebt voor de steeds veranderende arbeidsmarkt. Samen met je werkgever, maar ook individueel.

Huidige regelingen

Er zijn nu drie overheidsregelingen om een studie financieel mogelijk te maken:

1. Het Levenlanglerenkrediet

Dit is een soort studiefinanciering voor volwassenen tot 55 jaar. Je kunt tegen gunstige voorwaarden geld lenen bij de overheid voor studiekosten voor een erkende HBO Bachelor- of Masteropleiding en betaalt deze – inclusief rente (die trouwens nu 0% is) – na afronding van je studie terug. Hier mag je 15 jaar over doen.

Lees meer over het Levenlanglerenkrediet

2. Belastingaftrek

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij je aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit.

3. Subsidie kans-/krapteberoepen

Daarnaast kun je voor sommige opleidingen een subsidie ontvangen, omdat er veel schaarste is in deze beroepen. Bijvoorbeeld voor bepaalde opleidingen in de techniek, ICT en zorg.

Lees hier meer over kansberoepen

Lees hier meer over krapteberoepen

Nieuwe regeling: het STAP-budget

Bovenstaande regelingen richten zich nadrukkelijk op een opleiding voor een beroep. En het Levenlanglerenkrediet is alleen beschikbaar voor HBO- of Master-studies. Dat gaat veranderen.

Ook algemene competenties en ontwikkeling worden belangrijk. Het kabinet wil dat meer mensen zich ‘een leven lang’ ontwikkelen en zélf regie nemen over hun leven. Het moet heel normaal worden om hier tijdens je loopbaan mee bezig te zijn. Daarover zijn ze in gesprek met werkgevers, maar er komt ook een nieuwe regeling waar jij je voordeel mee kunt doen.

Om jou de (financiële) mogelijkheid te geven om stappen te zetten in je ontwikkeling, heeft ons kabinet het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) bedacht. Deze komt waarschijnlijk in plaats van de persoonlijke belastingaftrek. Met het STAP-budget kunnen zo’n 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van €1.000 tot €2.000 per persoon.

Dat is mooi nieuws, want met deze nieuwe regeling kun je veel gemakkelijker een opleiding of cursus op elk niveau bekostigen. Je hoeft deze niet eerst zelf te betalen, voordat je van een eventuele belastingaftrek kunt profiteren.

Nog helemaal definitief is de regeling nog niet. Zo moet de overheid nog bepalen voor welke cursussen en studies jij het budget mag gebruiken. Maar volgens de overheid zal dit een ‘breed scala’ zijn. Op dit moment wordt hard gewerkt om het STAP-budget verder uit te werken. In 2020 geldt in ieder geval nog de huidige fiscale aftrek, men hoopt deze in de loop van 2020 te vervangen door het STAP-budget.

Lees hier meer over het STAP-budget

Op de hoogte blijven van ons trainingsaanbod en future skills? Schrijf je in voor onze Inspiratienieuwsbrief