Hoe ver moet je gaan in het begeleiden van je klant?

11-09-2019

Laatste nieuws Lindenhaeghe

Hoe ver reikt de veelbesproken ‘zorgplicht’ nu precies?
Het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:401 BW) en de Wet op het financieel toezicht (artikel 4.20:lid 3 Wft) geven vrij algemene handvatten over de zorgplicht. Het komt erop neer dat een adviseur verplicht is ‘zorg te betrachten’ en ‘tijdig informatie te verstrekken’ als het gaat om de financiële producten en diensten die hij levert. Wat hier allemaal onder valt, is niet altijd even duidelijk omschreven.

Discussie rond zorgplicht
Dat de zorgplicht-regels regelmatig discussie opleveren, zal niemand verbazen. Het Kifid is (in rap tempo) bezig de grijze gebieden in te vullen met uitspraken. En zo sluit het web zich langzaam rond de adviseur. Zeker nu een recente uitspraak van het Kifid duidelijk maakt dat de zorgplicht uit artikel 4.20: lid 3 Wft óók premieontwikkelingen behelst: een adviseur moet een klant er dus op wijzen dat een financieel product misschien goedkoper kan.

Het gevolg: adviseurs die zich veilig waanden omdat ze in hun dienstverleningsovereenkomst nadrukkelijk hebben opgenomen geen periodieke passendheidstoetsing te doen, komen van een koude kermis thuis.

Goed nieuws vs slecht nieuws
De uitspraak van het Kifid brengt ook goed nieuws voor adviseurs: het Kifid stelt nadrukkelijk dat de consument ‘de schade’ (geleden doordat de klant niet op de hoogte werd gehouden van premieontwikkelingen) moet kunnen aantonen. Anders geen vergoeding. Daarnaast stelt het Kifid dat de adviseur kosten in rekening mag brengen voor een oriënterend gesprek, als dit tot stand komt nadat de adviseur de consument heeft gewezen op premieontwikkelingen in de markt.

De beer is los
‘Is de beer nu los? ‘, vraagt men zich bij VVPonline af, in een artikel over dit onderwerp. ‘Ja’, menen de auteurs, ‘als adviseurs geen actie ondernemen. Kifid schrijft op dit moment bijna honderd soortgelijke klachten in behandeling te hebben, getriggerd door de aandacht van media en consumentenorganisaties voor Uitspraak 2018-339. Door de nieuwste uitspraken gaan zich vast nog meer klanten melden. En wat geldt voor overlijdensrisicoverzekeringen, geldt ook voor andere producten. Dus ook andere klanten zullen zich gaan melden.’

Oplossing
De oplossing kan volgens het nieuwsplatform van twee kanten komen: of de wetgever spreekt zich uit (en verklaart dat het bewaken van premieontwikkelingen nooit de bedoeling van artikel 4:20 lid 3 van de Wft is geweest). Of iemand stapt naar de rechter in de hoop het tij te keren.

We houden je op de hoogte.

Boek nu jouw Wft (PE-)opleiding

Naar onze Permanent Actueel-abonnementen