030 – 693 23 48

Het vakbekwaamheidsstelsel in 2017

01-08-2017

Het vakbekwaamheidsstelsel in 2017

“Financiële dienstverleners en hun klantmedewerkers moeten voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Daarnaast geldt een diplomaplicht voor klantmedewerkers die adviseren.”

Officiële definitie Vakbekwaamheid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Officiële definitie

De officiële vakbekwaamheidsdefinitie van de AFM valt in twee stukken uiteen. Alle financieel dienstverleners en klantmedewerkers moeten vakbekwaam zijn. En: adviserende klantmedewerkers moeten een diploma hebben.

Het vakbekwaamheidsstelsel: vakbekwaam-zijn

Vakbekwaam-zijn is dus iets anders dan het hebben van een diploma. Vakbekwaam-zijn wordt door de AFM niet hard omschreven. ‘U zorgt hiervoor via uw bedrijfsvoering’, zegt de Autoriteit op haar website. En: ‘De manier waarop u de vakbekwaamheid via de bedrijfsvoering organiseert hangt af van de manier waarop uw onderneming is ingericht.’ Vakbekwaamheid is in feite een open norm, die onder andere afhangt van de werkzaamheden die de klantmedewerkers verrichten. Onderdeel van de vakbekwaamheid is de eis dat alle financieel dienstverleners én hun klantmedewerkers (dus ook de niet-adviserende) permanent moeten beschikken over actuele kennis (PA-eis).

Diplomaplicht

De diplomaplicht wordt door de AFM wél nader omschreven. Deze geldt voor adviserende medewerkers. Volgens de AFM is iemand een adviserende medewerker, wanneer iemand inhoudelijk klantcontact heeft. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling zijn. Zo'n medewerker moet een diploma hebben.

Een diploma dus. Maar welk diploma? Meer daarover vinden we op de website van het CDFD. Hier wordt de ‘modulestructuur van het vakbekwaamheidsbouwwerk’ uitgelegd. Het belangrijkste kenmerk: er wordt gewerkt met een diploma-opbouw. Dit houdt bijvoorbeeld in dat iemand die in aanmerking wil komen voor de beroepskwalificatie Hypothecair krediet, zowel over de diploma's Wft Basis, Wft Vermogen én Wft Hypothecair krediet moet beschikken.

-> De volledige opbouw van het vakbekwaamheidsbouwwerk

Het vakbekwaamheidsstelsel in 2017

Voor medewerkers die klanten adviseren – en dus over één of meer Wft-diploma’s moeten beschikken – geldt nog een eis. Zij moeten periodiek aantonen op de hoogte te zijn van relevante, actuele ontwikkelingen. Daartoe moeten ze periodiek een toets afleggen. Deze PE (Permanente Eduatie)-eis is onderdeel van de diplomaplicht.

Tot 1-1-2017

In de periode tot 1-1-2017 zijn de PE examens uitgebreid met een Plus-deel (PE Plus). Het PE Plus-examen was nodig om oude diploma’s om te kunnen wisselen. Per 1-1-2017 moeten alle diploma’s zijn omgewisseld. Er start dan direct een nieuwe PE-periode.

Vakbekwaamheid na 1-1-2017

De PE-periode die start op 1-4-2017 (de periode 1-1 tot 1-4 wordt gebruikt om nieuwe examens te maken) duurt twee jaar. Adviseurs met een geldig Wft-diploma hebben na 1-4-2017 dus twee jaar de tijd om hun verplichte PE-examen te halen. De PE-periodes na 1-4-2019 kennen een cyclus van drie jaar.

Samenvattend PE/PA

PE (Permanente Educatie) en PA (Permanent Actueel) verschillen slechts één letter, maar inhoudelijk zijn er grote verschillen. PE is het periodieke (toets)systeem om een diploma geldig te houden. PE valt onder de diplomaplicht. PA is de eis om permanent actueel vakbekwaam te zijn. PA valt onder vakbekwaam-zijn en geldt voor elke financieel dienstverlener (en klantmedewerker).

Nog een paar maanden PE Plus: de tijd dringt!

Zijn nog niet alle medewerkers PE Plus-proof? Volg dan onderstaande stappen.

Stap 1

Ga na voor welke medewerkers en welke beroepskwalificaties er nog nieuwe diploma's moeten komen. Neem hierover eventueel contact op met uw accountmanager.

Stap 2

Start direct met omwisselen van de diploma’s, PE-certificaten en eventueel aanvullingen. Omwisselen duurt minimaal 2 maanden. Gebruik onze omwisseltool.

Stap 3

Zorg dat vóór 1 januari 2017 de PE Plus Examens voor de betreffende beroepskwalificaties hebt behaald. Inplannen kan per examen of bijvoorbeeld met het PE Plus Examen Weekend.