• Delen:

Geen RI&E? Dat kan flink geld kosten

144ebf9a895750ef1a993e38fd492a3d_medium.jpg

De boetes voor een gebrekkige of het volledig ontbreken van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) zijn in juli aanzienlijk verhoogd. Grote bedrijven die verzuimen aan de verplichtingen te voldoen, kunnen een geldstraf van € 4.500 krijgen. Dat was voorheen € 3.000. De maximumboete voor een ontbrekend of ondeugdelijk Plan van Aanpak, waarin de veiligheidsmaatregelen zijn opgenomen, is zelfs verhoogd van € 700 naar € 3.000.

Werkgevers met minder dan vijfhonderd man personeel betalen een percentage van deze bedragen, variërend van 80 procent bij honderd medewerkers tot 10 procent bij minder dan vijf medewerkers. Zonde van het geld natuurlijk, maar belangrijker is dat de veiligheid van medewerkers in het geding kan zijn bij een slecht of niet uitgevoerde RI&E en Plan van Aanpak. Momenteel beschikt slechts 45 procent van alle bedrijven in Nederland over een RI&E die aan alle eisen voldoet. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil werkgevers met hogere boetes en betere voorlichting aansporen de RI&E serieus te nemen.

Vrijwel elk bedrijf
Uiteraard lopen financieel adviseurs en hun collega’s veel minder risico dan pakweg het personeel van een bedrijf dat gevaarlijke stoffen verwerkt. Toch moet vrijwel elk bedrijf de RI&E uitvoeren, zzp’ers uitgezonderd. Voor organisaties die uitsluitend met vrijwilligers werken en bedrijven met medewerkers die samen minder dan veertig uur per week werken, gelden soepelere regels. In de laatstgenoemde situatie volstaat de Checklist Gezondheidsrisico’s.

Ondernemingen die meer dan 25 medewerkers in dienst hebben, moeten hun RI&E laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst. Ook toetsing door een erkende zelfstandig professional, zoals een Hogere Veiligheidskundige, is mogelijk. Voor kleinere bedrijven en organisaties zijn er in veel gevallen branchespecifieke RI&E-instrumenten beschikbaar. 

Waarde tonen
Werkgevers moeten dus werk gaan maken van de RI&E. De stringentere aanpak komt bovenop de veelvoud aan wetten en regels die (financieel) ondernemers de afgelopen jaren moesten doorvoeren in hun dagelijkse praktijk: van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tot de vakbekwaamheidseisen uit de Insurance Distribution Directive (IDD). Aan de andere kant biedt de RI&E financieel adviseurs ook weer kansen. Het is een moment om zakelijke klanten te benaderen en ze op de strengere beleidsbepalingen te wijzen. De trusted advisor toont daarmee opnieuw zijn of haar waarde op het gebied van risicomanagement en preventie.

Interesse in dit onderwerp? Hier een aantal tips!


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Terug naar nieuwsoverzicht
Hier komt een bericht.
Een moment geduld a.u.b.

Product verwijderen

Weet je dit zeker?
Nee
Ja
Op Lindenhaeghe.nl maken we gebruik van cookies om jou de beste ervaring te geven op onze website, voor webstatistieken en advertentiecampagnes.
Sommige informatie kan gedeeld worden met advertentienetwerken, zoals Doubleclick.

Ga je akkoord met onze cookies? Onder ‘Meer informatie’ lees je meer over onze cookies.

Akkoord & sluiten Meer informatie
Loading page...