Future skills: vaardigheden voor de toekomst

27-08-2019

Vaardigheden toekomst

Robotisering, kunstmatige intelligentie, big data, blockchain – er staat de gemiddelde werknemer de komende jaren nogal wat te wachten. En het zijn stuk voor stuk ontwikkelingen met grote gevolgen voor werk en werkwijze. Want ga maar na: minstens één op de drie basisschoolleerlingen krijgt een baan die nu nog niet bestaat.

Ook voor de financieel professional gaat er veel veranderen. Volgens het World Economic Forum (WEF, bekend van de jaarlijkse bijeenkomsten in Davos) zal de financiële sector de komende jaren als gevolg van alle ontwikkelingen ‘radicaal moeten veranderen’ om te overleven.

Het WEF publiceerde in 2016 het rapport The Future of Jobs. Daarin is een aantal future skills (ook wel 21st Century Skills) opgenomen: vaardigheden die werknemers in 2020 hard nodig hebben om alle veranderingen het hoofd te kunnen bieden. Andere instellingen en deskundigen borduurden daar op voort. En zo is de lijst van vaardigheden ontstaan die wij bij Lindenhaeghe hanteren:

  • Complex probleemoplossend vermogen
  • Kritisch denkvermogen
  • Creativiteit
  • Samenwerken
  • Communicatie
  • Emotionele intelligentie
  • Cognitieve flexibiliteit
  • Leiderschap
  • Onderhandelen
  • Omgaan met technologische vooruitgang


Het WEF vergeleek de vaardigheden die je in 2015 nodig had met die je in 2020 hard nodig zult hebben. Het belangrijkste verschil: er wordt straks een veel groter beroep gedaan op de creativiteit van de werknemer. Die vaardigheid stijgt van plek 10 naar plek 3. Creativiteit, kritisch denkvermogen en het vermogen om complexe problemen op te lossen: dáár gaat het volgens WEF straks om. Werknemers doen er goed aan deze vaardigheden te ontwikkelen ‘om voordeel te halen uit alle nieuwe producten, technologieën en werkmethoden die de komende jaren op hun pad komen’.

Banenverlies
Raakt dit ook de financieel professional? Zeker. Ook in de financiële sector zullen zaken als big data en kunstmatige intelligentie de komende jaren steeds belangrijker worden. Het zal leiden tot nieuwe banen – en tot het verdwijnen van banen. Bijvoorbeeld omdat steeds meer administratieve processen geautomatiseerd worden.

Het goede nieuws is dat er voldoende kansen blijven. Die big data en kunstmatige intelligentie moeten natuurlijk ook gelezen, geïnterpreteerd en toegepast worden. Als financieel professional kun je in een snel veranderende wereld ‘overleven’ door gebruik maken van je creativiteit, van je vermogen om kritisch te (blijven) denken en complexe problemen op te lossen. Dat zijn vaardigheden die een computer niet heeft. Als je die Future Skills verder ontwikkelt, blijf ook jij ‘future proof’.

Hoe ‘future proof’ ben jij als professional? Doe de test op NLOntdekt en ontvang een persoonlijk rapport met daarin de status van jouw future skills.

> Naar NLOntdekt