Financieel wegwijzer volgt Estate Planning

01-06-2021

Laatste nieuws Lindenhaeghe

'Financieel wegwijzer’ noemt Anne Thijssen zichzelf. Haar bedrijf slaat een brug tussen de klant en (onder andere) de notaris. Anne volgt de verdiepende Opleiding Estate Planning om haar relaties bewust te maken van keuzes die ze op vermogensgebied hebben.

Wij gingen in gesprek met deze bevlogen adviseur.

Met jouw bedrijf www.financieelwegwijzer.nl sla je een brug tussen klant en notaris, wat bedoel je daarmee?
De afstand tussen klant en notaris is vaak heel groot. Het tussenliggende gebied staat bol van de keuzes en die keuzes hebben allemaal gevolgen. Ik vind dat interessant. Mijn doel is om bij klanten bewustzijn te creëren: wat je nu beslist, heeft gevolgen voor later.

Is tegenwoordig niet alles op internet te vinden?
Veel wel. Maar schiften is lastig en het is ingewikkelde materie. Ik zie mezelf als een verbinder: ik maak mensen niet alleen bewust van de keuzes, ik breng ze in contact met andere partijen. Ga eventueel met ze mee als dat gewenst is. Dat geeft veel rust.

Welke plek neemt Estate Planning daarbij in?
Ik werkte als hypotheekadviseur bij een bank. Dat vond ik leuk, maar ik merkte al snel dat ik ‘voorbij’ de woning dacht: ik begon de klant te ‘positioneren’. Waar staat hij of zij nu en welke wegen liggen open? Wat zijn de gevolgen voor later? Een Estate Planner kijkt naar een vermogensopstelling en brengt de keuzes in kaart. Dat sluit perfect aan bij wat ik doe.

En hoe vind je de opleiding tot nu toe?
Erg fascinerend. Ik kende Leo Brunt (de trainer, red.) al en zo kwam ik bij deze opleiding terecht. Ik merk wel dat het een nieuwe opleiding is: soms staan er teksten dubbel in de syllabus of er ontbreekt iets. Maar dat maakt het ook wel leuk. De groep gaat met elkaar in gesprek: we sparren op hoog niveau met elkaar.

Is de opleiding verdiepend of vooral praktisch?
Eigenlijk beide. Je vult je rugzak met kennis en het is heel prettig om dieper op de materie in te gaan. Daarnaast krijg je direct handvatten om aan de slag te gaan. Dat is weer heel praktisch. Ik merkte na 1 dag al, dat de gesprekken met mijn klanten anders werden.

Wie zou jij deze opleiding aanraden?
Ik denk dat mensen die veel met echtscheidingen geconfronteerd worden baat hebben bij deze opleiding. Ook daar krijg je te maken met het fiscaal/juridisch benaderen van een vermogensopstelling. Maar als ik kijk naar het bewustmaken van de keuzes die mensen hebben en de ‘events’ in het leven, dan zou eigenlijk elke financieel adviseur deze opleiding moeten volgen.

> Naar de opleiding Estate Planner

> Download de e-paper voor inzichten, achtergronden en een stappenplan.