En het volgende agendapunt is….

04-10-2021

Discussie op werk

Nu de coronacrisis ‘voorbij’ lijkt, wordt het voor bedrijven weer tijd om naar de toekomst te kijken. Waar ligt de focus voor de komende periode? ING deed onderzoek en ondervroeg 77 CEO’s, COO’s en CFO’s van verschillende soorten organisaties.

Investeren in digitalisering en sneller verduurzamen blijken de toppriorteiten voor de grootste bedrijven van Nederland. Volgens Pim van der Velden, directeur Wholesale Banking Nederland, gaat het goed met de economie en met veel bedrijven. 'Bedrijven bewegen zich uit de coronacrisis door hun bedrijfsmodellen aan te passen aan een blijvend veranderende omgeving, waar tal van groeikansen liggen.’

Digitale aanbod
Het verbeteren van het digitale aanbod wordt het vaakst genoemd. Maar liefst 70% van de bedrijven ziet hier kansen. Vooral als het gaat om digitalisering van klantgerichte of interne processen en het digitaliseren van producten.

Vergroenen energieverbruik
Duurzaamheid komt op de tweede plek. 69% van de bedrijven stelt sneller te verduurzamen sinds het uitbreken van de crisis. Denk hierbij aan het vergroenen van het energieverbruik, het verminderen van afval, het ontwikkelen van duurzame producten en diensten en het promoten van een gezonde levensstijl.

Beter imago
‘Belangrijke drijfveren volgens de bedrijfsbestuurders zijn een beter imago en nieuwe marktkansen, maar ook belangrijk is de vraag hiervan van vermogensverschaffers zoals institutionele beleggers en private investeerders,’ legt Van der Velden uit. Van intrinsieke motivatie om bij te dragen aan het aanpakken van de klimaatcrisis is weinig in het onderzoek terug te lezen.

O jee, gedoe
In dat opzicht ligt er volgens de klimaatwetenschappers nog een belangrijke taak bij de overheid. Bedrijven móeten mee verduurzamen en daarmee moeten we ‘door de weerstand heen’. Volgens gedragswetenschapper Reint Jan Renes mag dat wat minder voorzichtig. ‘De overheid voert maatregelen nu toch een beetje in met de hand voor de ogen: o jee, dit gaat gedoe opleveren!’ Zijn boodschap: ‘Stá ervoor!’ Weerstand hoort erbij (en is gezond).

Meer over dit onderwerp lees je in de onlangs uitgebrachte Special Duurzaam Adviseren van VVP

Bronnen
Digitalisering en duurzaamheid topprioriteiten voor post-corona-tijdperk
Keulemans, M. (2021, 25 september). Geen halve maatregelen. De Volkskrant Boeken & Wetenschap P4.