030 – 693 23 48

Effecten coronavirus merkbaar in statistieken CDFD

15-04-2020

Nieuws

Effecten coronavirus merkbaar in statistieken CDFD

Volgens goed gebruik publiceert het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) elk kwartaal de statistieken rond de afgenomen PE- en Wft-examens. En coronacrisis of niet, afgelopen week werden de landelijke cijfers keurig in de mailbox gedropt.

Dit keer in beeld: de periode april 2019 tot en met maart 2020.

Aantal maart fors lager
In totaal nam het CDFD tussen april 2019 en maart 2020 29.933 initiële en 13.504 PE-examens af. Het zal geen verrassing zijn dat de coronacrisis effect had op het aantal afgenomen examens in maart. Normaliter neemt het aantal afgelegde PE- en Wft-examens snel toe in aanloop naar 1 april. Maar omdat het CDFD na 16 maart geen examens meer afnam, liggen de examenaantallen voor PE in maart lager dan in februari.

Lindenhaeghe vs landelijk
In de afgelopen periode slaagde gemiddeld 59,5% voor het initiële examen en legde 86% het PE-examen met goed gevolg af. De slagingspercentages voor Hypothecair krediet vielen landelijk het laagst uit bij zowel initieel (40,6%) als bij PE (71,6%). Initieel Basis (70,4%) en PE Schade zakelijk (93,5%) hadden de hoogste slagingspercentages. Bij Lindenhaeghe waren het vooral de PE-modules Consumptief krediet, Inkomen en Pensioen die met een gemiddeld slagingspercentage van 95% hoge ogen gooiden. Wft Hypothecair krediet deed het ook bij ons minder goed, maar stak met 45,4% nog altijd uit boven het landelijk gemiddelde.

Examen doen is weer mogelijk
Inmiddels is examen doen weer mogelijk. Uiteraard volgen onze examenlocaties ook de RIVM-richtlijnen. Dat betekent onder andere dat de kandidaten onderling minimaal anderhalve meter afstand moeten houden. Het kan daardoor zijn dat er minder plekken beschikbaar zijn en dat een datum of locatie eerder vol zit. Maar een examen boeken is weer mogelijk, eventueel in combinatie met een Virtual Classroom (examen)training.

Wijzigingenoverzicht
In maart had het coronavirus overigens nog geen invloed op de slagingspercentages. Of dit in april ook zo zal zijn, zal uit de volgende CDFD-update nog moeten blijken. Feit is dat veel kandidaten nu noodgedwongen examen moeten doen met inachtneming van de nieuwe toetstermen. Professionals die bij Lindenhaeghe een opleiding volgenden, konden - en kunnen - zich op de nieuwe toetstermen voorbereiden met een wijzigingenoverzicht.

Naar alle PE-opleidingen

Naar alle Wft-opleidingen

Bekijk de statistieken