Een beter milieu begint bij jezelf. Of - in dit geval - bij jouw advies!

06-05-2020

Nieuwsbericht over energielabels

Ruim 80 bedrijven en instanties uit de hypotheekmarkt - waarvan Lindenhaeghe er één is - slaan de handen ineen . Het resultaat - de E-learning Adviseur Duurzaam Wonen - geeft hypotheekadviseurs handvatten om klanten in beweging te krijgen om hun woning te verduurzamen. Een noodzakelijk initiatief, gezien de doelstellingen die er liggen rond energietransitie en klimaatverbetering.

Werpt vruchten af
Floor van Workum, initiatiefnemer van het sectorcollectief en tevens CEO van Rabobank-dochter Vista Hypotheken, ziet dat ‘duurzaam’ adviseren vruchten afwerpt: “Zo’n 20% van de klanten die met ons het gesprek aan gaat, neemt vervolgens ook maatregelen in de woning. Het enthousiasme dat bij ons is ontstaan, willen we graag delen met anderen in de branche.”

Enthousiasme
Floor is niet de enige die enthousiast is. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verantwoordelijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord, is eveneens zeer te spreken over het sectorinitiatief. Hypotheekadviseurs zijn een belangrijke schakel bij het kopen van een woning of de aanpassing van de bestaande hypotheek. Dit is een uitgelegen kans om de klant te informeren over verduurzaming van de woning en de mogelijkheden om dit te financieren.

Een goed moment
Het initiatief komt op een goed moment. Hoewel door de coronacrisis sommige klanten onzeker zijn over hun financiële toekomst, hebben andere juist het verduurzamen van hun woning hun prioriteit gemaakt. Door huizenkopers proactief te informeren over de mogelijkheden en kosten van verduurzamen tijdens het kooptraject, grijpen zij een verhuizing als het kan ook aan om concrete duurzaamheidsplannen te maken.

De e-learing - welke is medeontwikkeld door Lindenhaeghe - vraagt om een tijdsinvestering van 3 uur en wordt afgerond met een toets. De opleiding levert 3 PE SEH B-punten op.

Doelstelling en meer informatie
De financiële sector wil dit jaar 80% van alle 10.000 hypotheekadviseurs in Nederland opleiden tot Adviseur Duurzaam Wonen. De branchegenoten hebben hiervoor het Sectorcollectief Duurzaam Wonen opgericht plus de website adviseurduurzaamwonen.nl gelanceerd.

Naar de E-learning Adviseur Duurzaam Wonen

Meer informatie? Kijk eens op de website Adviseur Duurzaam Wonen.

Of help je klanten op weg met een gratis duurzaamheidsprofiel.