Dit is per 1 januari 2020 veranderd

25-02-2020

De belangrijkste fiscale wijzigingen op een rij

Andere richting

Dit is per 1 januari 2020 veranderd

Per 1 januari 2020 zijn – naast de jaarlijkse correcties en indexeringen – veel wijzigingen binnen de belastingregels doorgevoerd. Denk hierbij aan de invoering van het tweeschijvenstelsel, de AOW-correctie en het verhogen van de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Als financieel adviseur moet je goed op de hoogte zijn van de wijzigingen rond belastingregels.

We lichten er daarom enkele onderwerpen uit.

Nieuw! Het tweeschijvenstelsel
De belangrijkste wijziging is zonder twijfel de invoering van het tweeschijvenstelsel. Met ingang van dit jaar is er voor het eerst sprake van een tweedeling in inkomen: tot € 68.507,- en vanaf € 68.507,-. Voor degenen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, geldt geen twee-, maar een drieschijvenstelsel. Daarbij gaat de AOW-leeftijd minder snel omhoog als gevolg van de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. Dit omdat de levensverwachting minder snel is gestegen dan in voorgaande jaren.

--> Daarnaast worden de tarieven voor de vermogensbelasting aangepast en gaan de algemene heffingskorting en arbeidskorting omhoog.

Gemorrel aan de hypotheekrenteaftrek
De lijfrente- en arbeidsongeschiktheidspremies blijven tegen het maximale tarief van 49,5% fiscaal aftrekbaar. Dit geldt helaas niet voor een aantal andere belangrijke aftrekposten, waaronder de hypotheekrente. Daar staat dan wel weer tegenover dat het eigenwoningforfait omlaag gaat. Per saldo blijven diegenen met een belastbaar inkomen onder de € 68.507,- ongeveer hetzelfde betalen voor de hypotheek. De meeste mensen gaan er netto 1 tot 2 % op vooruit. Vooral voor tweeverdieners met een middeninkomen en kinderen ziet het er gunstiger uit.

Starters
Voor mensen die dit jaar voor het eerst een huis gaan kopen, is er goed nieuws: de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie gaat weer omhoog. Als zij ook nog investeren in energiebesparende voorzieningen, dan rekt de grens nog verder op (tot maximaal € 328.600,-).

Ondernemer? Let op!
Ook ondernemers krijgen dit jaar te maken met veranderingen. De belangrijkste wijziging is hierbij dat de zelfstandigenaftrek in negen stappen wordt teruggebracht tot € 5.000,- in 2028. De eerste verlaging heeft reeds plaatsgevonden per januari 2020 (van € 7.280,- naar € 7.030,-).

Bijtelling op … fiets!
Tenslotte nog een vermelding waard: vanaf dit jaar wordt de verlaagde bijtelling voor elektrische auto’s stapsgewijs verhoogd. Het BPM-nihiltarief voor elektrische auto’s loopt nog wel een paar jaar door. Daarnaast geldt vanaf dit jaar, net als voor het privégebruik van de auto van de zaak, een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van de fiets van de zaak.

De invoering van het UBO-register* per 10 januari 2020 is niet gehaald. Het kabinet wil het UBO-register nu in het voorjaar laten ingaan.

Op de hoogte blijven? Het kan met ons abonnement Permanent Actueel

Naar alle Wft-opleidingen

Naar alle PE-opleidingen

Bron: Wernsen, R (2020). Belangrijke belastingwijzigingen per 1 januari 2020. De Hypotheekadviseur, februari 2020, p 6-21.

Online nalezen kan ook https://www.ramonwernsen.nl/nieuws/belastingwijzigingen-per-1-januari-2020/

*UBO is een nieuwe wet die in januari 2020 in alle lidstaten van de Europese Unie wordt ingevoerd. Hij verplicht eigenaren en degenen die het voor het zeggen hebben in organisaties zich in dit register in te schrijven. Doel is verdere bestrijding van witwaspraktijken en andere economische criminaliteit in Europa.