De ‘Trends in leren’ volgens Manager Opleidingen Loraine!

14-03-2022

Loraine de Jong Manager opleidingen Lindenhaeghe

De gebeurtenissen van de afgelopen periode hebben onze visie op leren en ontwikkelen in pakweg twee jaar blijvend veranderd. Werkgevers én werknemers maakten – al dan niet vrijwillig – kennis met digitale vormen van onderwijs en er ontstonden nieuwe ‘trends in leren’. Lindenhaeghe-partner MyCademy schreef een boeiende whitepaper over het gebied van het nieuwe leren. In dit artikel bespreekt Loraine de Jong – Manager Opleidingen – een aantal onderwerpen uit de paper.

#1 De hang naar keuzevrijheid

In de paper wordt ingezoomd op verschillende methodes en vormen van leren, zoals learning on demand, blended learning en zelfs ‘leren à la Netflix’ (studiestof in toegankelijke, binge-waardige en hapklare brokjes). De zogenaamde ‘hang naar keuzevrijheid’ en het leren in elke gewenste vorm op elke gewenste plek blijkt daarbij vandaag de dag populair. Dat kan Loraine bevestigen als zij kijkt naar de leerbehoeftes van professionals; ‘We zien dat vooral de nieuwe generatie, graag veel diversiteit in aanbod heeft en daarin verschillende behoeftes heeft. De ene persoon is auditief ingesteld en leert graag aan de hand van online (hoor)colleges, en de andere persoon is heel visueel ingesteld en maakt liever gebruik van trainingsvormen waar bijvoorbeeld filmpjes of tekeningen gebruikt worden. Het is daarom zaak om het productportfolio zo flexibel mogelijk te houden om het aanbod optimaal aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de professional.’

Tegelijkertijd is dit ook een valkuil, omschrijft Loraine; ‘Er kan ook een overschot zijn aan leermiddelen door deze diversiteit en sommigen zien dan door de bomen het bos niet meer. Want als je micro-learnings, online colleges, oefenvragen, tekst en andere leermiddelen ter beschikking hebt, waar begin je dan? Iemand voelt misschien de behoefte alles te moeten afvinken en raakt overprikkeld. Daar ligt dus voor ons een belangrijke taak om wel diversiteit aan te bieden, maar ook de juiste sturing te geven.’

#2 Virtueel de toekomst?

Een leermethode waar we de afgelopen periode intensief mee te maken hadden, is het virtueel leren. En ondanks dat we inmiddels weer terug de klas in kunnen, ziet Loraine het virtueel leren niet verdwijnen; ‘We moeten zeker geen afscheid gaan nemen van virtueel leren. Het vooroordeel over virtueel leren is dat er minder tot geen interactie is. Maar ook virtueel kun je van elkaar leren en de interactie opzoeken. Daar zijn veel verschillende (online) tools voor, die elk weer geschikt zijn voor een ander doel. Denk aan whiteboards, online quiz-systemen, maar ook interactieve video’s waarin bijvoorbeeld theorie en toetsing gecombineerd worden. Virtueel leren biedt voor velen meerwaarde in de vorm van efficiëntie, flexibiliteit of effectiviteit. Ik ben dus van mening dat we zeker geen afscheid moeten nemen van virtueel leren, maar dit juist slim moeten inzetten.’

#3 Hybride: Best of both worlds

Om te voorzien welke rol virtueel leren in de toekomst zal innemen, kijkt Loraine graag naar de trends die zij ziet in de leervoorkeuren van professionals. Deze omschrijft zij aan de hand van een driedeling; ‘Eigenlijk zien wij drie groepen. De eerste groep heeft een duidelijke voorkeur voor klassikaal leren en is blij dat ze nu weer terug de klas in mogen. De tweede groep vindt online of virtueel leren eigenlijk wel prima; geen reistijd, geen gedoe, gewoon snel en efficiënt. En de derde groep vindt een combinatie optimaal. Dit noemen we hybride leren en je ziet dat dit steeds meer vorm krijgt. Ik voorzie dan ook dat hybride leren een vlucht zal nemen.’

Dat zou niet alleen aan professionals en werkgevers flexibiliteit bieden, maar ook aan opleiders, geeft Loraine aan. ‘Het fijne aan de hybride vorm is namelijk dat wij, als Afdeling Opleidingsmanagement, heel gericht kunnen kijken naar een zo leerzaam en efficiënt mogelijk scholingstraject. We kijken per opleidingsprogramma; wat is de toegevoegde waarde van een virtueel lesprogramma? En wanneer moeten we fysiek bij elkaar zijn? Onze onderzoeken lopen nog, maar wij zien bijvoorbeeld wel al dat introducties, coaching- en vaardighedentrainingen effectiever klassikaal zijn. Daarentegen kunnen kenniscolleges en – sessies heel goed virtueel plaatsvinden. Zo gaan we naar een optimale indeling toe!’

#4 Van kennis is macht, naar delen is kracht

Eén van de standpunten die in de paper van MyCademy naar voren komt en waar Loraine zich 100% bij aansluit, is het belang van kennisdeling. ‘Wanneer een werknemer kennis opdoet, is dat niet alleen winst voor de werknemer. De werknemer zal, mits het een kwalitatief goede training is en er een sterke leercultuur in de organisatie heerst, de kennis delen met het team en de organisatie. Juist dán groei je als geheel en profiteer je als werkgever en team ook van de opgedane kennis.’ Het stimuleren van die kennisdeling is onderdeel van de verantwoordelijkheid van de werkgever, vindt Loraine; ‘Een werkgever moet de kennis ophalen in het team. Dat vergt natuurlijk actie, maar doe je dat niet? Dan ontneem je de rest van het team eigenlijk de kans op die kennis.’

#5 Een vleugje extra aandacht aan onboarding

Het kan best lastig zijn voor een werkgever om een leercultuur op basis van continue ontwikkeling en kennisdeling te stimuleren. Zeker wanneer ontwikkelingen in de wereld ervoor zorgen dat je dit noodgedwongen op afstand dient te doen. En juist die afstand is, zo beaamt ook Loraine, één van de grootste uitdagingen voor werkgevers op dit moment; ‘Voor veel werknemers is het best spannend om weer terug naar kantoor te gaan. Sterker nog, sommige werknemers zijn in coronatijd bij een werkgever begonnen en hebben hun kantoorpand nog niet eens gezien. Welke ongeschreven regels zijn er op kantoor? Op welke manieren wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de werknemer? En hoe gaan we met elkaar om? Voor werkgevers ligt daar een uitdagende, maar ook enorm belangrijke taak. Want met de huidige trend in de arbeidsmarkt – meer personeelsvraag dan personeelsaanbod – loop je als werkgever het risico je werknemers te verliezen. Er wordt immers hard aan hen getrokken, dus licht hen in over de ontwikkelmogelijkheden en besteed aandacht aan de onboarding!’

Wil jij het beste uit je werknemers halen en ben je benieuwd hoe Lindenhaeghe daarin kan ondersteunen? Neem contact op met Afdeling Incompany & Maatwerk via incompany@lindenhaeghe.nl en bespreek de mogelijkheden.