De lerende organisatie: onmisbare factoren

09-12-2021

Omgaan met weerstand

Een leven lang leren. Met als doel om nu en in de toekomst inzetbaar te zijn op de Arbeidsmarkt. Dat klinkt mooi, maar een leven is lang. Niet gek dus dat u mogelijk merkt dat financieel professionals minder gemotiveerd zijn zich te blijven ontwikkelen, naast het bijhouden van hun vakinhoudelijke kennis. De juiste organisatiecultuur en een goed begrip van de weerstanden helpt u vooruit.

De onmisbare leerstrategie
Voor de lange termijn is meer nodig in de ontwikkeling van financieel professionals dan de terugkerende PE-periodes voor het bijhouden van hun vakkennis. Om deze werknemers duurzaam inzetbaar te houden, is een leerstrategie onmisbaar. Een strategie die ook gericht is op de Future Skills van financials. Vervolgens komt de vraag: hoe zorgt u ervoor dat werknemers gemotiveerd blijven zich te ontwikkelen in de toekomst?

Onmisbare factoren voor een lerende organisatie
Binnen een organisatie zijn verschillende factoren onmisbaar voor het motiveren en stimuleren van werknemers om een leven lang te blijven ontwikkelen. Volgens onderzoekers Garvin, Edmondson en Gino is voor een zogenoemde lerende organisatie het volgende nodig:

  • Een ondersteunende leercultuur. Dit betekent dat werknemers zich op het werk veilig genoeg voelen om vragen te durven stellen, fouten te maken en ideeën uit te proberen. Ook is het belangrijk dat er tijd voor reflectie op het eigen werk is en kritisch wordt gekeken naar organisatieprocessen.
  • Concrete leerprocessen en trajecten. Maak van leren en ontwikkelen een standaardproces binnen de organisatie, bijvoorbeeld door POP-gesprekken in te voeren. Door formeel en informeel ‘leren’ te verankeren in de organisatie wordt tijd vrijgemaakt om continu kennis te delen tussen individuele werknemers, tussen teams of binnen de hele organisatie.
  • Leidinggevenden geven het goede voorbeeld. Leidinggevenden die vragen stellen, luisteren, open staan voor ideeën, zelf trainingen volgen en daarmee het belang van continue ontwikkeling stimuleren, zorgen voor leergierige werknemers.


Deze factoren hangen met elkaar samen en hebben alle drie aandacht nodig. Zijn er binnen uw organisatie leidinggevenden die het goede voorbeeld geven, dan bent u al goed op weg. 'Maar ook wanneer bijvoorbeeld wél formele leerprocessen in de organisatie worden verankerd, zal niet elke werknemer gemotiveerd zijn te blijven leren en ontwikkelen. Wij helpen u graag om de stand van zaken en eventuele verbeterpunten in kaart te brengen.

Hoe u de intrinsieke motivatie van uw medewerkers kunt stimuleren en hoe u om kunt gaan met weerstand, leest u binnenkort in Intrinsieke motivatie stimuleren en omgaan met weerstand’!