De IDD? Wat is daar ook alweer mee?

01-04-2019

Laatste nieuws Lindenhaeghe

Af en toe dient er zich een nieuwe wet of richtlijn aan, waarbij het niet direct duidelijk is wat je er als financieel professional mee moet. Het gaat hierbij vaak om wet- of regelgeving op Europese niveau, waarbij de regels op bepaalde punten afwijken van hoe het voorheen in Nederland geregeld was.

De IDD is zo’n richtlijn. Wat betekent IDD voor jou, als financieel professional of als feitelijk leidinggevende? Wij zetten het op een rij.

Waarvoor staat IDD?
IDD staat voor ‘Insurance Distribution Directive’ en wordt ook wel de (Europese) Richtlijn Verzekeringsdistributie genoemd. De IDD vervangt de huidige richtlijn Verzekeringsbemiddeling. De IDD is per 1 oktober 2018 in werking getreden en heeft gevolgen voor feitelijk leidinggevenden, verzekeraars, volmachtbedrijven en bemiddelaars in verzekeringen.

Maar wat zijn die gevolgen? Daarover lees je hieronder mee. Op het onderdeel ‘IDD voor feitelijk leidinggevenden’ gaan we iets dieper in.

Waarom de IDD?
De IDD is in het leven geroepen om het aloude ‘gelijke speelveld’ rond de verkoop van verzekeringen weer op scherp te zetten. De IDD wil de bescherming van de klant verbeteren, de interne markt voor financiële diensten bevorderen en de sancties bij overtredingen harmoniseren.

Gevolgen van de IDD voor het dagelijks werk van financieel professionals

De IDD-regels rond het informeren van de klant sluiten aan bij de bestaande normen in de Wft. Voldoe jij aan de Wft, dan voldoe je ook aan de IDD.

Rond het adviseren van de klant is een aantal regels aangescherpt. In het dossier ‘IDD in je dagelijkse werkzaamheden’ van Adfiz lees je hier meer over.

Gevolgen van de IDD voor feitelijk leidinggevenden
De IDD heeft ook een aantal gevolgen voor de bedrijfsvoering. Eén belangrijk gevolg is dat voor feitelijk leidinggevenden van medewerkers met klantcontact (weer) vakbekwaamheidseisen gaan gelden. Dit was al eerder zo, echter deze eisen zijn in 2014 komen te vervallen. Vanuit de IDD zijn de eisen nu Europees vastgelegd.

Welke eisen gelden er voor feitelijk leidinggevenden?
De feitelijk leidinggevende moet voldoen aan de vakbekwaamheidseisen die zijn vermeld in Bijlage van de IDD. Die eisen bestaan ruwweg voor 1/3 uit kennis over schadeverzekeringen en voor 2/3 uit kennis van levens-/beleggingsverzekeringen. Het gaat deels om een open norm en er gelden geen diploma-eisen.

Actuele kennis (PA-eis) & vastleggen
Ook geldt de eis dat de feitelijk leidinggevende zijn kennis actueel houdt. Daar moet hij of zij ten minste 15 uur per jaar aan besteden.

Hoe voldoe je nu als feitelijk leidinggevende aan deze IDD-eis?
Met de E-learning Vakbekwaamheid voor leidinggevenden van Lindenhaeghe voldoe jij snel én aantoonbaar aan de basis vakbekwaamheidseisen van de IDD. De verschillende onderdelen van de module sluiten goed op elkaar aan en zijn lekker praktijkgericht. Zo ben jij snel op de hoogte van de verplichte kenniselementen. Na het voltooien van de afsluitende toets, ontvang je binnen zes weken het IDD-vakbekwaamheidscertificaat.

Beschikt jij als leidinggevende over alle actuele Wft-diploma's die binnen het team vereist zijn? Dan voldoe je ook daarmee aan de vakbekwaamheidseisen van de IDD.

Om te voldoen aan actualiteitseis kun je een PA-abonnement afsluiten bij Lindenhaeghe.

Gevolgen vanuit de IDD voor verzekeraars, volmachtbedrijven en bemiddelaars in verzekeringen
Zoals gezegd brengt de IDD nieuwe regels mee die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering. Het gaat hier over processen, personen en bedrijfsvoering.
Zo is voor verzekeraars aanvullend geregeld dat zij die PE-verplichting van hun feitelijk leidinggevenden goed moeten bijhouden en registreren: ‘alle relevante documentatie met betrekking tot de toepassing van deze PE-eis moet worden vastgelegd en bijgehouden’.

Er is geen diploma-eis vanuit de IDD, maar met het IDD-vakbekwaamheidscertificaat kan de verzekeraar aantonen dat de feitelijk leidinggevende(n) voldaan heeft/hebben aan de vakbekwaamheidsverplichting. Het PA-abonnement sluit daarnaast aan bij de PA-eis.

Naar de E-learning Vakbekwaamheid voor leidinggevenden

Naar het PA-abonnement

Uitgebreidere informatie over de IDD vind je in het IDD-Dossier van Adfiz.