Credit management en een optimale klantrelatie: 2 gouden tips

12-05-2021

Financieel overleg

Als Credit Manager houd je meerdere balletjes hoog: naast het beperken van kredietrisico’s en het maken van afbetalingsplannen, draag je ook de verantwoordelijkheid een goede klantrelatie te behouden. Hier twee gouden tips die bijdragen aan een optimale relatie tussen klant en de financieel professional verantwoordelijk voor het kredietmanagement van het bedrijf.

Tip 1: Klant is koning

Klant is koning! Een ouderwets spreekwoord dat nog steeds van deze tijd is. De digitalisering heeft ervoor gezorgd dat klanten steeds meer en gemakkelijker toegang hebben tot informatie en alternatieven. Met als gevolg, een kritische klant met hoge verwachtingen. En dan moet je als bedrijf of als Credit Manager natuurlijk meebewegen en klantgerichte keuzes maken. Klanten vinden vertrouwen en geloofwaardigheid belangrijk. Dus kom afspraken na, wees bereikbaar, communiceer transparant en eerlijk, en schaadt het vertrouwen van de klant niet. De klant is en blijft immers koning.

Tip 2: Met optimale incassocommunicatie naar klantbehoud

Incassocommunicatie is key! Zo blijkt uit een onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting Lezen en Schrijven. Zij onderzochten de leesvaardigheid van klanten en incassocommunicatie en wat bleek: door in klantcommunicatie rekening te houden met (laag)geletterdheid van klanten kunnen zij financiële problemen voorkomen. En dat is mooi, want uithuiszetting of het afsluiten van water en energie is immers voor geen enkele partij gewenst.

Dus hoe communiceer je het beste met de klant? Communicatie moet vooral gemakkelijk, vriendelijk en simpel zijn. Niet al te ingewikkeld en juridisch, maar vooral laagdrempelig met behulp van bijvoorbeeld QR-codes of betaallinks. Pas de communicatie aan op het type debiteurenklant en maak deze ook weer niet té eenvoudig. Het onderzoek toonde ook aan dat communicatie met enkel pictogrammen en plaatjes een averechts effect heeft. Hanteer taalniveau B1. Dan is de kans groot dat je goed zit qua taalniveau.

Uiteindelijk draag je als Credit Manager ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om financiële problemen te allen tijde te voorkomen. En hoe mooi is het dan als je met effectieve klantcommunicatie en klantgerichte dienstverlening het verschil kan maken.

Bekijk de opleiding Certified Credit Practioner (CCP) hier.