Cliëntenonderzoek (CDD) opzetten voor financiële ondernemingen

20-07-2020

Financieel overzicht

De groei van internationale drugshandel en wereldwijd terrorisme openden eerder al de deur naar verdragen als de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) en de Common Reporting Standard (CRS) van de OESO.

De Panama Papers brachten nationale en internationale wet- en regelgeving tegen witwassen van geld en belastingontduiking in een stroomversnelling. In Nederland is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verder aangescherpt. Zo moeten financiële ondernemingen cliëntonderzoek verrichten en eventuele verdachte transacties melden bij de Belastingdienst of de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland.

Maar hoe zet je een cliëntenonderzoek op?
Elk cliëntenonderzoek start bij identificatie. Kan de klant zich identificeren en kloppen de persoonsgegevens? Ook de identiteit van de belanghebbende, ultimate beneficial owner (UBO), moet worden vastgesteld. Een UBO is bijvoorbeeld een natuurlijk persoon die een economisch belang van meer dan 25 procent in een BV of NV bezit. Vervolgens moet het doel van de zakelijke relatie en de transacties worden onderzocht. Welke verwachtingen heeft een klant, waarom gaat hij een zakelijke relatie aan, welke transacties wil hij uitvoeren, waarom deze transacties en welke middelen gebruikt hij daarvoor?

Waar let je vervolgens op?

Hoog risico
Een aantal branches heeft een hoger risicoprofiel voor witwaspraktijken en belastingontduiking. Te denken valt aan horeca, vastgoed, coffeeshops, shishalounges, autosloperijen en aanverwante branches.

Goed zoeken
Identificatie en verificatie van persoonsgegevens kunnen al meteen problemen opleveren. Vertrouw nooit op slecht leesbare documenten, vraag liever om nieuwe, duidelijke exemplaren, hoe vervelend dat ook voor de klant is

Doorvragen
Zijn identificatie en verificatie compleet, dan is het tijd om op afwijkende signalen te letten. Zegt een klant in Nederland te werken, maar belt hij voornamelijk vanuit het buitenland, dan is doorvragen naar recente opdrachten en projecten aan te raden.

IRL-cliëntcontact
Ten minste één keer face to face cliëntcontact in het voortraject, is sterk aan te raden. Als een klant dit keer op keer blijft afhouden, kan dat een signaal zijn.

En tenslotte:
Een transactie die mogelijk wijst op witwassen en/of financiering van terrorisme, moet worden gemeld via de website van Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland.

Meer over dit onderwerp? Bekijk het webinar De kunst van het witwasen.

Of download de gratis factsheet Know Your Customer