Blockchain: moet ik daar iets mee?

04-10-2021

Blockchain lindenhaeghe

Blockchain is een bekende term, een populair thema en kansrijke technologie met het oog op de toekomst. Maar is deze complexe technologie wel voor iedereen zo relevant? Wij leggen je kort uit hoe blockchain werkt en helpen je bepalen of dit mogelijk voor jou interessant is.

Block…wat?

Blockchain is een systeem voor het opslaan van data in een keten. Je zou het kunnen zien als een nieuw digitaal netwerk waarin deelnemers elkaar controleren. Dit netwerk heeft geen centraal punt, maar werkt juist in de vorm van een ketting.

De blockchaintechnologie maakt het mogelijk om op een veilige manier transacties te faciliteren tussen twee partijen. Dit kunnen allerlei soorten transacties zijn. Het hoeft dus niet per se een geldtransactie te zijn; het kan ook een transactie in de vorm van goederen of diensten zijn. Denk hierbij aan het overdragen van contracten, certificaten of eigendomsbewijzen. Ook dan krijg je te maken met een waarde transactie die altijd een risico op fouten of fraude met zich meebrengt. En daar komt blockchain om de hoek kijken. Met blockchain kun je dit risico inzichtelijk maken en voorkomen.

Blockchain in de praktijk

Maar hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Eigenlijk zou je zo’n waarde transactie, van hetzij geld, hetzij een ander gegeven, kunnen opsplitsen in verschillende blokjes. Deze blokjes informatie worden elk digitaal ‘ondertekend’ door beide partijen waartussen de overdracht plaatsvindt. Al deze blokjes worden opgeslagen en bevatten telkens informatie over het vorige blokje. Zo ontstaat er een onkraakbare keten, de zogenoemde ‘blockchain’.

Wanneer is blockchain voor jou interessant?

Nu je een beter beeld hebt van hoe blockchain er in de praktijk uitziet, is natuurlijk de grote vraag; moet ik daar ook iets mee? In principe is blockchain een ‘open’ technologie die je voor verschillende toepassingen kan inzetten. Heb jij of heeft jouw organisatie veel te maken met data en transacties? Dan is blockchain mogelijk interessant voor jou. Denk hierbij aan de betalingen met cryptovaluta, maar ook bijvoorbeeld bij de transactie en registratie bij het aankopen van een huis. Verwacht wordt dat het in de toekomst een steeds grotere rol zal gaan spelen. Echter, het blijft ingewikkelde en complexe materie. Bekijk hieronder de voor- en nadelen om te bepalen of blockchain mogelijk interessant voor jou is.

De voordelen

De nadelen

- Maakt het hele proces inzichtelijk en geeft eventuele fouten aan

-Transparant proces: alle deelnemers kunnen meekijken

- Kan fouten en fraude voorkomen

- Veiligheid garantie

- Processen automatiseren en dus geld besparen

- Stimuleert samenwerking

- Ingewikkelde en complexe materie

- Consumentenbescherming niet altijd te garanderen

- Privacy komt soms in het geding

- Samenwerken met partijen verplicht

- Specialistische kennis is vereist

- Wettelijk kader ontbreekt


Meer weten over dit thema?

Bestel de Masterclass Blockchain en kijk of dit mogelijk interessant is voor jou!

Volgende keer nemen we je mee op reis langs de 3 gouden tips van digitaal advies