AVG en GDPR: verschillen en overeenkomsten + hoe gaat het nu?

21-01-2021

Digitale vingerafdruk

De wet General Data Protection Regulation (GDPR) geldt sinds 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie. In Nederland heet de privacywet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tussen GDPR en AVG is geen verschil. Wel kunnen sommige regels per land verschillen. Het is de bedoeling dat op deze manier binnen Europa zo veel mogelijk dezelfde privacyregels gelden.

Waar heeft de AVG voor gezorgd?
De AVG heeft ervoor gezorgd dat je als organisatie meer verplichtingen hebt bij het verwerken van persoonsgegevens dan voorheen. De privacyrechten van de Europese burgers zijn met de AVG versterkt en uitgebreid. Zo hebben burgers meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als het gaat om de verwerking van hun gegevens. Ze hebben meer zeggenschap over hun gegevens en wat organisaties daarmee doen. De AVG geldt voor alle bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, medewerkers of andere personen uit de EU. Van zzp’er tot multinational, alle ondernemers hebben met de privacywet te maken.

Hoe staat het nu met de uitvoering van de AVG?
Inmiddels zijn we ruim tweeëneenhalf jaar verder. Kijk je naar privacy- en databescherming bij organisaties in Nederland, dan verloopt nog niet alles vlekkeloos. Zo dienden in 2019 ruim 27.800 mensen een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens vanwege mogelijke privacyschending. Dat is bijna 79% meer dan in 2018. Ook was er een Nederlandse primeur: de eerste AVG-boete. De Autoriteit Persoonsgegevens greep in en legde een boete van € 460.000,- op aan een ziekenhuis in Den Haag voor onvoldoende interne beveiliging. En volg je trouw het nieuws? Dan zie je regelmatig een nieuwsitem over een datalek bij commerciële organisaties of overheidsinstanties voorbijkomen. Denk aan de datalekken bij maaltijdbezorger Foodora en webwinkel Bol.com in juli 2020.

Deze bovenstaande voorbeelden tonen aan dat privacy en databescherming nog steeds de volle aandacht verdienen.