Afschaffen overdrachtsbelasting voor starters is definitief

22-12-2020

Winter huisje

Op 15 december 2020 is de Wet differentiatie overdrachtsbelasting definitief geworden. De wet gaat in op 1 januari 2021. Wat houdt deze nieuwe wet in?

  • De overdrachtsbelasting voor starters en jonge doorstromers (die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van de vrijstelling) van 18 tot 35 jaar wordt afgeschaft;
  • De overdrachtsbelasting voor kopers van een woning voor eigen gebruik blijft na het afleggen van een verklaring 2%;
  • De overdrachtsbelasting gaat voor alle andere aankopen naar 8%.


In ons PA-artikel van november Wft Hypothecair krediet kun je meer vinden over bovenstaande wetswijziging. Na het schrijven van het PA-artikel zijn er nog een aantal amendementen aangenomen, die de inhoud van de wet ietwat veranderen. De veranderingen zijn de volgende.

Woningwaardegrens

Per 1 april 2021 wordt er alsnog een woningwaardegrens voor starters en jonge doorstromers ingevoerd van € 400.000. Dit betekent dat er van 1 januari 2021 tot 1 april 2021 géén woningwaardegrens is, maar bij een passering vanaf 1 april 2021 dus wel. De grens zal jaarlijks worden geïndexeerd met een afronding op € 5.000.

Let op: het gaat hier om de volledige woningwaarde. Als twee personen bijvoorbeeld een woning aankopen voor 50% en maar één van beiden valt onder de vrijstelling op basis van de leeftijd, dan kan deze persoon alleen de vrijstelling toepassen als de woningwaarde maximaal € 400.000 is.

De woningwaardegrens is een drempelbedrag. Dit houdt in dat als de woningwaarde meer is dan € 400.000, starters en jonge doorstromers over de volledige woningwaarde overdrachtsbelasting betalen.

Schrappen horizonbepaling

De vrijstelling voor starters en jonge doorstromer zou in eerste instantie duren tot 1 januari 2026. In 2024 zou de nieuwe wetgeving worden geëvalueerd. Deze horizonbepaling is nu geschrapt, waardoor starters en jonge doorstromers ook na 1 januari 2026 recht hebben op de vrijstelling. Uiteraard als ze nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van de vrijstelling.

Overdrachtsbelasting woningcoöperaties

Als een woningcoöperatie een woning van een andere woningcoöperatie aankoopt, geldt er voor de woningcoöperatie onder voorwaarden een overdrachtsbelasting van 2% in plaats van 8%.

Conclusie:

De wet zoals al in vele nieuwsmedia besproken gaat door met een aantal wijzigingen. Belangrijk voor uw adviespraktijk is om de woningwaardegrens in de gaten te houden en eventueel de passeerdatum daarop aan te passen.

> Naar PA-abonnementen