AFM waarschuwt voor recessie

18-05-2022

Nieuws

AFM waarschuwt voor recessie

In het jaaroverzicht 2021 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt de toezichthouder voor een mogelijke recessie. Hoewel het jaaroverzicht normaliter teruggrijpt op de marktsituatie en cijfers van het afgelopen jaar, staat de financiële waakhond ook al stil bij de gebeurtenissen van begin 2022.

Duurzaam financieel welzijn in gevaar
Met name de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende sancties leiden tot zorgelijke situaties. ‘De oorlog in Oekraïne is in de eerste plaats een humanitaire ramp’, aldus de AFM, ‘en leidt daarnaast tot een verslechtering van de internationale economische omgeving.’ Hogere energie- en grondstofprijzen, de verstoring van de internationale handel en afvlakking van de economische groei zorgen voor een dalend consumentenvertrouwen. Als de energieprijzen lang hoog blijven en het consumentenvertrouwen verder afneemt, zal dit mogelijk leiden tot een recessie. Stijgende inflatie, stijgende kapitaalmarktrentes en meestijgende hypotheekrentes brengen het ‘duurzaam financieel welzijn’ van consumenten dan in gevaar.

Extra aandacht nieuwe risico’s
Met de coronacrisis nog in het achterhoofd en een mogelijke recessie in ’t verschiet, geeft de AFM in het jaarverslag aan extra aandacht aan nieuwe risico’s voor consumenten zoals stijgende inflatie en stijgende rentes. Daarnaast buigt de autoriteit zich over de risico’s rond een instabiele kapitaalmarkt en wil ze inzetten op versnelling van de duurzaamheidstransitie. Waarbij dit laatste onderwerp vooral wordt ingegeven door de hoge energieprijzen.

‘Robuuste marktomstandigheden’
Ook interessant is het relatief nieuwe onderwerp ‘robuuste marktomstandigheden’ waarmee de AFM doelt op het herstellen van een evenwichtige (economische) situatie. De langdurige lage rente heeft volgens de AFM geleid tot onevenwichtige situaties op de beurs (denk ook aan de opkomst van risicovolle activa als cryptocurrency’s) en een overspannen huizenmarkt. ‘Op korte termijn leiden stijgende inflatie en stijgende rentes tot nieuwe risico’s voor financieel welzijn van consumenten, maar hogere rente kan ook leiden tot meer robuuste marktomstandigheden,’ aldus de waakhond op Twitter.

Bekijk hier het volledige jaaroverzicht 2021