AFM deelt visie op duurzaamheid

01-07-2020

Groen beleggen

De overgang naar een duurzame samenleving is één van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Om de gezamenlijke klimaatdoelen in 2050 te behalen, is kapitaal en inspanning nodig. Iedereen moet zijn of haar steentje bedragen. Ook de financiële sector.

Faciliteren van duurzame mogelijkheden
Financiële instellingen spelen een belangrijke rol als het gaat om ‘het vermarkten’ van duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende vormen van groen beleggen en het financieren van duurzame woningaanpassingen. Het gevolg van de aandacht voor duurzaamheid is dat het aanbod van financiële producten en diensten met een duurzaam karakter snel groeit. En snelle groei brengt risico’s met zich mee.

Hiaten in de regelgeving
Risico’s ontstaan onder andere door hiaten in de regelgeving. Een simpel voorbeeld: wat is duurzaamheid precies en wanneer mag een product zo heten? Momenteel is daar nog geen officiële definitie van. Om duurzaamheid te stimuleren en het toezicht te verbeteren, is veel regelgeving op komst. Met name uit Europa. Dit gaat op alle niveaus doorwerken en iedereen in de sector gaat hiermee te maken krijgen.

Toezicht van de AFM: waar wordt op gelet
De snelle groei van producten met een duurzaam karakter en de nieuwe regelgeving, is ook de AFM niet ontgaan. De waakhond gaat er de komende tijd op letten dat producten voldoen aan de wettelijke eisen enerzijds en dat consumenten kunnen vertrouwen op een passend advies dat ze is gegeven, anderzijds.

In een onlangs gepubliceerde position paper beschrijft de AFM op hoofdlijnen wat verwacht van wordt van marktpartijen op het gebied van duurzaamheid en hoe de AFM toezicht gaat houden. Wie alvast een blik in de (duurzame) toekomst van de sector wil werpen kan de position paper hier downloaden.

PE SEH E-learning Adviseur Duurzaam wonen