1 april: puzzelen met toetstermen

19-02-2020

Nieuws

Puzzelstukken

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) past per 1 april 2020 de Wft- en PE- examens weer aan. De PE-examens bevatten na 1 april nieuwe ontwikkelingen. Initiële Wft-examens hebben aangepaste (en nieuwe) eind- en toetstermen.

In dit artikel leggen we uit wat het verschil is tussen ontwikkelingen en toetstermen. Ook besteden we aandacht aan de relatie tussen examendatum en studiemateriaal.

Vakbekwaamheidsbouwwerk: modules
Elk jaar op 1 april wijzigen de PE- en Wft-examens. Om de wijzigingen te kunnen begrijpen, is het van belang te weten hoe het vakbekwaamheidsbouwwerk in elkaar zit. Het vakbekwaamheidsbouwwerk bestaat uit verschillende modules. Aan elke module is een initieel Wft-diploma en een beroepskwalificatie gekoppeld. Met de juiste beroepskwalificatie mag een adviseur zijn klant advies geven.

Kennis op peil: PE
Financieel adviseurs die adviesbevoegd willen blijven, zijn verplicht hun kennis op peil te houden met een PE-examen in een vastgestelde periode.

Toetstermen vs ontwikkelingen
Een initieel Wft-examen bestaat uit toets- en eindtermen, een PE-examen uit ontwikkelingen. Toets- en eindtermen zijn vakbekwaamheidscriteria . Ontwikkelingen gaan over recente veranderingen. Is er een nieuwe ontwikkeling en past deze niet bij een bestaande toetsterm, dan past het CDFD de toetsterm aan of voegt een nieuwe toetsterm aan de Wft-module toe. Daarom gaan aanpassingen in ontwikkelingen en toetstermen altijd samen.

Een voorbeeld per 1 april 2020
In het PE-examen Consumptief krediet kunnen na 1 april vragen over AVG gesteld worden. Dit zijn ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot het opnemen van een nieuwe toetsterm:

De kandidaat kan in hoofdlijnen beschrijven welke soorten persoonsgegevens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) onderscheidt en op welke grondslagen deze persoonsgegevens verwerkt mogen worden.

Welk studiemateriaal gebruik ik?
Om iedereen goed voor te bereiden op de nieuwe examens, passen wij jaarlijks onze studiemateriaal aan. Doe jij dus binnenkort PE- of Wft-examen? Let dan goed op:

  • Doe je voor 1 april examen, gebruik dan de syllabus 2019.
  • Ga je na 1 april op examen, gebruik dan de syllabus 2020.


De nieuwe syllabi staan de eerste week van maart klaar in de MijnLindenhaeghe-omgeving op onze website.

Heb je vragen? Neem dan contact op met onze Supportafdeling.

Download Infographic Wft PE-stappenplan

Naar onze Wft- en PE-opleidingen