Lindenhaeghe®

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Lindenhaeghe B.V. niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Lindenhaeghe B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

Lindenhaeghe B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Lindenhaeghe B.V. Lindenhaeghe B.V. behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Lindenhaeghe B.V. Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Lindenhaeghe B.V. geen controle heeft. Lindenhaeghe B.V. draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

De informatie op deze webpagina's kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Lindenhaeghe B.V. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van Lindenhaeghe B.V. verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Lindenhaeghe B.V. verwijst.

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Lindenhaeghe B.V. of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van info@lindenhaeghe.nl.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Lindenhaeghe B.V.
Rembrandtlaan 1b
3723 BG Bilthoven

+31 (0)35 693 23 48
e-mail: info@lindenhaeghe.nl

Daarnaast is op de Lindenhaeghe B.V. internetsite onze privacy statement van toepassing. Lindenhaeghe B.V. adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de Lindenhaeghe B.V. internetsite kennis te nemen.

Hier komt een bericht.
Een moment geduld a.u.b.

Product verwijderen

Weet je dit zeker?
Nee
Ja
Op Lindenhaeghe.nl maken we gebruik van cookies om jou de beste ervaring te geven op onze website, voor webstatistieken en advertentiecampagnes.
Sommige informatie kan gedeeld worden met advertentienetwerken, zoals Doubleclick.

Ga je akkoord met onze cookies? Onder ‘Meer informatie’ lees je meer over onze cookies.

Akkoord & sluiten Meer informatie
Loading page...