Training Kasstroomanalyse

Bij deze training staan het analyseren van de kasstromen voor midden- en kleinbedrijf en het doen van toekomstgerichte uitspraken centraal.

Deze training is onderdeel van de Leerlijn Zakelijk Financieren.

  • 2 trainingsdagen
  • Aan de hand van praktijkcasussen
  • Trainers uit de Praktijk
Delen:
Algemeen

Over Training Kasstroomanalyse

Het begrijpen en beoordelen van kasstromen wordt nogal eens als lastig ervaren. Daarom is er bij deze training voor gekozen om de theorie aan de hand van eenduidige en herkenbare bedrijfssituaties/cases te behandelen.

Wat levert deze training/opleiding mij op
Na afloop van deze training kun je een kasstroom lezen, begrijpen en beoordelen. Je kunt een analyse opmaken en conclusies trekken. Je doorziet het verband tussen balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht en tenslotte kun je toekomstgerichte uitspraken rond de analyse doen.


De inhoud van de opleiding/training

  • Lezen, begrijpen en beoordelen van een kasstroom
  • Maken van een kasstroomanalyse (toekomstgericht) en beoordelen
  • Op een zinvolle wijze over kasstromen schrijven
  • Het verbinden van juiste conclusies aan een kasstroomoverzicht
  • Het beter doorzien van het verband tussen balans, winst en verliesrekening en het kasstroomoverzicht


Wat je verder nog moet weten
Enige ervaring met het lezen/begrijpen van jaarrekeningen is vereist.

De Opleidingen Zakelijke Financiering van Lindenhaeghe maken onderdeel uit van de complete ontwikkeling voor financieel professionals die werken in de zakelijk adviesmarkt.

Wij adviseren deze volgorde aan te houden:

Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis
Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis