Jaarrekeninganalyse Agrarische Bedrijven

De training is bestemd voor iedereen die in zijn werk jaarrekeningen van agrarische bedrijven moet analyseren of daarover een oordeel moet hebben.

 • Leer alles over analyseren van jaarrekeningen van Agrarische Bedrijven.
 • Directe praktische toepasbaarheid met actuele kennis
 • Zelf een analyse maken, een mening onderbouwen en conclusies trekken.
Delen:
Algemeen

Over Jaarrekeninganalyse Agrarische Bedrijven

Centraal in deze training staat: De financiële analyse van de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht in hun onderlinge samenhang, het detecteren van de meest opvallende aspecten en het behandelen van specifieke/moeilijke posten in de balans en winst- en verliesrekening.

De analyse van de cijfers vindt mede plaats in het kader van een financieringsverzoek of kredietrevisie. Aan de orde komen de jaarrekening van een akkerbouwbedrijf, geitenhouderij, veeteeltbedrijf, witlofkwekerij en varkensmesterij annex handelsbedrijf

De deelnemer is na afloop van de training in staat om:

 • een betere analyse van de cijfers te maken;
 • uit een veelheid van cijfers de hoofdzaken te onderkennen;
 • een optimaal financieringsvoorstel te maken.


De inhoud van de training

 • Beoordeling financieringsstructuur
 • oordeel geven over de gezondheid van de balans
 • oordeel over het kasstroomoverzicht en aflossingscapaciteit
 • beoordeling kwaliteit van de winst
 • winststuring
 • financieringsvoorstel maken
 • kern van de zaak uit de cijfers halen.


Wat u verder nog moet weten over deze training
Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door een vakspecialist uit de praktijk, (groep)opdrachten op basis van actuele praktijk-casuïstiek en discussies. Om de tijd tijdens de training zo effectief mogelijk te besteden ontvangen de deelnemers voorafgaand aan de training als leeswerk een tweetal jaarrekeningen

Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis
Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis