Future Payments

De training Future Payments is bij uitstek geschikt om je kennis over het internationale betalingsverkeer op peil te brengen. Bij de financiële afwikkeling van internationale handelstransacties worden vaak extra zekerheden gevraagd. Die kunnen betrekking hebben op bankgaranties, maar ook op documentaire kredieten.

 • Leer alle specifieke kenmerken, terminologie en handelswijzen
 • Introductie waarin alle aspecten van toekomstig betalingsverkeer wordt behandeld.
 • Unieke training op het gebied van betalingsverkeer.
Delen:
Algemeen

Over Future Payments

De training betalingsverkeer heeft tot doel om je op de hoogte te brengen van de precieze werkwijze van het huidige en toekomstige betalingssysteem. Aan de orde komen onder andere het economisch belang van betalingsverkeer en de gevolgen van PSD2. Je verwerft inzicht in de gevolgen van toenemende concurrentie op de economische situatie van een land. Daarnaast verdiep je je in diverse soorten betalingen. Ook word je je bewust van de geldende afspraken op Europees niveau.

Je leert alle kernaspecten het huidige- en toekomstige betalingsverkeer. Aan de hand van casuïstiek worden op praktische wijze implicaties van het nieuwe systeem toegelicht. Alle begrippen worden hierbij in de juiste context behandeld en geplaatst waardoor je ze ook daadwerkelijk kunt toepassen in je werk.


De inhoud van de training

Introductie betalingsverkeer

 • Maatschappelijk belang betalingsverkeer Hoe gaat geld van A naar B?
  • Clearing & settlement
  • Hard en zacht geld; finaliteit
  • Vormen van geld/betalingsverkeer; chartaal, giraal/elektronisch, blockchain, intern


De betaalmarkt

De aanbieders

 • Primair: banken, issuers, acquirers, PSP’s, EGI’s, Fintechs (betaal/informatie-
 • instellingen)
 • Secundair: clearinghuizen (zoals Equens, EBA), SWIFT, centrale banken, processors
 • (zoals SIA), Fintechs (zoals Plaid)
 • Ontwikkelingen in de aanbieders markt, afhankelijk van vraag focus op delen van de wereld, bijv. eurozone, EU, of andere regio’s

De afnemers

 • Privé personen/ privé huishoudens
 • Zakelijk gesplitst in type/grote bedrijf

Interactie tussen de afnemers: de betaalmarkt is een 2-zijdige markt; 1 betaling is altijd tussen 2 partijen veelal tussen privépersoon en zakelijk die meestal ook bij 2 verschillende financiële instellingen actief zijn.


Toezichthouders /regelgevers

 • Centrale bank
 • Prudentieel/gedrag toezichthouder (DNB/AFM)
 • Concurrentie (ACM, EU Competition)
 • Overheid (nationaal, Europees)
 • Wet en regelgeving
 • Kostendragers: direct & indirect, extern & intern
 • Opbrengsten; direct & indirect
 • Impact op de bankbalans
  • PSD2
  • Bazel 2
  • Sanctiewetgeving


Kosten en opbrengsten

Voor aanbieders:

 • Kostendragers: direct & indirect, extern & intern
 • Opbrengsten; direct & indirect
 • Impact op de bankbalans

Voor afnemers:

 • Kostendragers: direct & indirect, extern & intern
 • Opbrengsten: direct & indirect
 • Uitleg over data/informatiestromen en financiële stromen
 • Aanbieders
 • Afnemers
 • Ontwikkelingen en trends per product
 • Specifieke aspecten zoals Omnichannel
 • Instant payments
 • Request to pay
 • SWIFT GPI
 • Opzet en inrichting van het cash management
 • Impact gebruik betaalproducten § Cashpool technieken en ontwikkelingen
 • Rekeningstructuren
  In-house banking
  Systeemontwikkelingen (ERP, TMS, Connectivity)


Betaalvormen

De verschillende betaalproducten; chartaal, giraal, cards, blockchain, internet/smartphone betaalproducten, inhouse/intercompany, nationaal/internationaal, documentair

Behoeftes klanten

 • Privé personen/ privé huishoudens
 • Gedrag
 • Commerciële activiteiten richting klant
 • Zakelijk
 • Behoeftes en gedrag per klant type
 • Cashmanagement behoeftes en ontwikkelingen grotere klanten
 • Liquiditeitsplanning en cash flow forecasting
 • Cash investements
 • Werkkapitaalfinanciering
 • Interactie met overige Treasury activiteiten
  Treasury statuut


Wat u verder nog moet weten over deze training

In deze training wordt gevarieerd met diverse werkvormen. Interactieve theorieblokken worden afgewisseld met groepsopdrachten en actuele praktijkcases.

Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis
Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis