Fiscale Aspecten

In deze training worden de meest voorkomende en van belang zijnde fiscale aspecten van onroerende zaken behandeld. Gekozen is voor een praktijkgerichte opzet waarbij alleen de regelmatig voorkomende zaken aan de orde komen.

 • Leer alles over Fiscale Aspecten bij het financieren van vastgoed
 • Directe praktische toepasbaarheid met actuele kennis
 • Zelf een analyse maken, een mening onderbouwen en conclusies trekken
Delen:
Algemeen

Over Fiscale Aspecten

De deelnemer is na afloop van de training in staat om op de meest voorkomende vragen aangaande de fiscale consequenties van het in eigendom hebben, de exploitatie van en de aan- en verkoop van onroerende zaken een adequaat antwoord te geven.

De training bestemd voor iedereen die in de praktijk te maken heeft met vastgoedaspecten bij financieringen en iedereen die te maken heeft met klanten die beleggen in vastgoed of directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die onroerend goed verhuren aan de eigen BV.


De inhoud van de training

Vastgoed in gebruik bij een onderneming (BV en eenmanszaak)

 • fiscale consequenties BV als eigenaar
 • DGA als eigenaar
 • partner van de DGA als eigenaar
 • een derde is eigenaar
 • afrekenmomenten
 • uitstel van belastingbetaling
 • willekeurige afschrijving
 • investeringsaftrek
 • herinvesteringsreserve.


Vastgoed in gebruik bij een particulier

 • eigen woning
 • tweede woning
 • handel versus belegging in vastgoed.


Omzet- en overdrachtsbelasting

 • omzetting rechtsvorm
 • vastgoed BV
 • vrijstellingen
 • uitstel van betaling


Wat u verder nog moet weten over deze training

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door een vakspecialist uit de praktijk, (groep)opdrachten op basis van actuele praktijk-casuïstiek en discussies. Er wordt een syllabus ter beschikking gesteld, waarvan het noodzakelijk is om deze voorafgaande aan de training te bestuderen.

Ervaring met vastgoedfinanciering en/of –belegging is wenselijk.

Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis
Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis