Executive Program 'De Betekenis van Rijkdom'

Een executive program bij de Erasmus Universiteit over ware rijkdom

  • Universitaire opleiding met diploma vanuit de Erasmus Universiteit
  • Wetenschappelijke kennis en inzichten aan de hand van meer dan 20 topsprekers
  • Leer de transitie maken naar waardegericht en betekenisvol werken
Delen:
Algemeen

Executive Program ‘De Betekenis van Rijkdom’

Over de training

Het Executive Program ‘De Betekenis van Rijkdom’ is de eerste academische leergang in Nederland die zich richt op betekenisvol werken in de financiële sector. Rijkdom wordt vaak geassocieerd met geld, maar het is zoveel meer dan dat. Wij verstaan onder rijkdom: je goed voelen, waardevolle relaties hebben, persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheid om te delen en van betekenis te zijn. Ervaren dat je ertoe doet en een zinvol leven leidt, dat is rijkdom in volle glorie.

Betekenisvol werken
In deze leergang worden rijkdom, geluk en betekenisvol werken vanuit verschillende perspectieven belicht. Centraal staan begrippen als welbevinden, levensvoldoening en kwaliteit van leven. Ongeluk speelt daar ook een rol in. Een vervolgvraag is wat de relatie tussen geld en geluk is. Iedereen die stelt dat geld en geluk niets met elkaar te maken hebben, heeft ongelijk. Maar welke nuances zitten hierin en is dit het hele verhaal? Kunnen mensen hier een goede voorstelling van maken? En welke rol speelt zingeving hierin? Hoe werkt de psychologie van geld? Hoe kan taal helpen en niet helpen om de daadwerkelijke behoeften van mensen te achterhalen en wat kunnen we leren van de sociale vergelijkingstheorie? Het zijn enkele vragen die vanuit verschillende perspectieven in dit programma aan de orde komen. Dit programma reikt inzichten en tools aan om de betekenis van geld in het leven van mensen, nu en in de toekomst, te verdiepen. Dit vergroot op een bijzondere wijze de waarde als financieel dienstverlener. Een belangrijk aspect is ook hoe dit zich vertaalt naar een waardevoller businessmodel. De Betekenis van Rijkdom is hét Executive Program voor wie vooruitkijkt en van betekenis wil zijn.


Wat levert deze training mij op?

De leergang ‘De Betekenis van Rijkdom’ leert om vanuit een andere filosofie te werken. Centraal staan de diepere behoeften en het welzijn van mensen in relatie tot jouw rol als financieel dienstverlener. Samen met collega’s uit het vak verken je deze rol en de transitie naar de toekomst inclusief bedrijfs-/verdienmodellen.

De inhoud van de training

Het programma bestaat uit 9 bijeenkomsten van een dag, verspreid over 3 modules met een doorlooptijd van 6 maanden (september tot maart). De eerste module bestaat uit 2 aaneengesloten dagen waarin we de veranderende behoeften en de betekenis van geld voor geluk gaan verkennen. De tweede module van 4 individuele dagen gaan we aan de slag met het onbewuste en de invloed op gedrag en beslissingen. De derde module bestaat uit 3 afzonderlijke dagen en is specifiek gericht op de transitie naar een robuust en toekomstbestendig businessmodel. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst ontvangen deelnemers verdiepingsmateriaal, zoals literatuur, artikelen of cases. Naast de theoretische en inhoudelijke kennisoverdracht, vanuit een wetenschappelijke benadering, is er tijdens de bijeenkomsten tevens ruimte ingebouwd voor reflectie en discussie.

Vooraanstaande sprekers uit de wetenschap en voorlopers in de bedrijfspraktijk delen hun meest actuele kennis en ervaringen. In totaal treden in dit programma meer dan 20 nationale en internationale experts en ‘thought leaders’ op. Voorbeelden van enkele sprekers die in het programma optreden zijn: Prof. dr. Paul van Geest, Mitch Anthony, Prof. dr. Jaap van Muijen, Amy Mullen, Kees Klomp en Prof.dr. Henriëtte Prast.

Wat je verder nog moet weten over deze training

Het Executive Program ‘De Betekenis van Rijkdom’ is ontwikkeld voor iedereen die in de financiële wereld op niveau werkt, die een voortrekkersrol ambieert, die betekenisvol en vernieuwend wil werken en die de mens centraal zet. Meer specifiek is het bedoeld voor vooruitstrevende directieleden, bestuurders, beleids- en visiebepalers, ondernemers en leidinggevenden. Ook senior-adviseurs en planners die eigen keuzes in hun werkwijze kunnen maken zijn welkom. De leergang is gericht op mensen die op universitair werk- en denkniveau opereren en vanuit hun positie en rol willen leren over een nieuw waardemodel in de financiële dienstverlening. Of leiding willen geven aan en succes willen boeken met hun organisatie vanuit een ander mensbeeld en waardemodel in een snel veranderende wereld. Definitieve toelating vindt plaats na een gesprek met de programmaleiding.

Voor meer informatie + boeken bezoek je deze pagina van de Erasmus Universiteit.