Derivaten

Leerdoel van deze training is om deelnemers inzicht gegeven in de werking (inclusief kasstromen, prijsvorming, toepassing en waardeontwikkeling (herwaardering)) van de meest gebruikte derivaten.

  • Leer alle specifieke kenmerken, terminologie en handelswijzen
  • Introductie waarin derivaten als asset class worden geïntroduceerd
  • Waardeontwikkeling (herwaardering) van de meest gebruikte derivaten
Delen:
Algemeen

Over Derivaten

Financiële derivaten zijn producten die hun waarde ontlenen aan de waarde van een ander goed, zoals bijvoorbeeld aandelen, rente, valutakoersen, kredietrisico of grondstofprijzen. Men gebruikt deze derivaten om financiële risico’s te verkleinen of om te speculeren op toekomstige koersontwikkelingen.

Op het thema beleggen en derivaten kunnen wij compleet invulling geven aan jouw opleidingsvraag. Op basis van de gewenste leerdoelen stemmen wij in een vrijblijvend intakegesprek met je af welke fundamentele kennisaspecten, terminologie en begrippen behandeld dienen te worden en wat daarbij de gewenste diepgang moet zijn.

De inhoud van de training

Leerdoel van deze training is om deelnemers inzicht gegeven in de werking (inclusief kasstromen, prijsvorming, toepassing en waardeontwikkeling (herwaardering) van de meest gebruikte derivaten.

Na het volgen van de training ben je in staat de opgedane kennis toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden, corresponderend met het niveau van je professionele taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast heb je voldoende kennis om met hun interne- en externe gesprekspartners op gelijkwaardig niveau te communiceren. De generieke kennis zal gekoppeld worden aan toepassingsvraagstukken uit de portefeuille van je eigen organisatie.

De training start met een introductie waarin derivaten als asset class worden geïntroduceerd en alle specifieke kenmerken, terminologie en handelswijzen aan bod komen. De behandeling van producten (derivaten) richt zich op de werking, prijsvorming, toepassing, waardeontwikkeling (herwaardering) en de aan de handel in de producten gekoppelde risico’s. De selectie van te behandelen producten stemmen wij in overleg af, waarbij jouw keuze gebaseerd kan worden op jouw eigen portefeuille en beleidsregels. Tot slot wordt in overleg de gewenste werkvorm gekozen.


Wat u verder nog moet weten over deze training

In deze training wordt gevarieerd met diverse werkvormen. Interactieve theorieblokken worden afgewisseld met groepsopdrachten en actuele praktijkcases.

Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis
Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis