Data Protection Officer

Jij leidt de datastromen binnen het bedrijf in goede banen

Welkom bij Lindenhaeghe!
Algemeen

DPO en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018, ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR), schudde veel bedrijven wakker. Inmiddels zijn we tweeëneenhalf jaar verder en de roep om gekwalificeerd personeel om de datastromen binnen het bedrijf in goede banen te leiden, neemt nog steeds toe. Als Data Protection Officer kun jij hier je voordeel me doen.


Privacyschending
Kijk je naar privacy- en databescherming bij organisaties in Nederland, dan verloopt nog niet alles vlekkeloos. Zo dienden in 2019 ruim 27.800 mensen een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens vanwege mogelijke privacyschending. Dat is bijna 79% meer dan in 2018. Ook was er een Nederlandse primeur: de eerste AVG-boete. De Autoriteit Persoonsgegevens greep in en legde een boete van € 460.000,- op aan een ziekenhuis in Den Haag voor onvoldoende interne beveiliging. En volg je trouw het nieuws? Dan zie je regelmatig een nieuwsitem over een datalek bij commerciële organisaties of overheidsinstanties voorbijkomen. Denk aan de datalekken bij maaltijdbezorger Foodora en webwinkel Bol.com in juli 2020. Deze bovenstaande voorbeelden tonen aan dat privacy en databescherming nog steeds de volle aandacht verdienen.

Bedrijven willen graag aan de AVG voldoen. Ze zijn er zelfs trots op als ze hun zaakjes goed voor elkaar hebben. Toch worstelen veel organisaties nog steeds met grote privacyvraagstukken.

Meer over dit interessante onderwerp? Download de e-paper en laat je verrassen.

Ga naar de e-learning

test

Hoeveel weet jij van data bescherming?

Vallen gepseudonimiseerde e-mailadressen (zoals anoniempje32@hotmail.com) onder ‘persoonsgegevens’ volgens de GDPR? En een vlog op Youtube? Wat ís de GDPR eigenlijk? Test je kennis over Data Protection in onze korte quiz: wie weet schuilt er een Data Protection Officer (DPO) in jou!

Doe de DPO-test ›

Road1
DPO

Quotes van de experts

> “Als Data Protection Officer moet je breed zijn in opleiding en achtergrond. Je kent en snapt de wet, maar begrijpt ook processen in organisaties. Hoe lopen datastromen? Wat is informatiebeveiliging? Hoe zit het met back-ups? En hoe werkt versleuteling van gegevens? Als DPO is het belangrijk een brede basiskennis te hebben van IT, risk and governance en juridische zaken.”
Marco Versteijne, Data Protection Officer

> “AVG is weliswaar ingewikkelde materie, maar gebruik ook je gezond verstand. Heb ik deze data echt nodig? En mag ik deze data zomaar gebruiken of moet ik om toestemming vragen? Dan kom je al een heel eind met de vraag wat wel en niet mag.”
Aleid Wolfsen voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens in een interview met de Kamer van Koophandel.

> "Ik kan alleen maar zeggen dat deze kansen heel hoog liggen. De vraag naar DPO’s is zeer actueel en wordt alleen maar groter sinds de komst van de Europese GDPR-wetgeving. Momenteel is het aanstellen van een DPO nog niet voor alle bedrijven verplicht, maar al wel erg noodzakelijk. Daarom is dit echt een baan van de toekomst."
Ingrid de Poorter, Ontwikkelaar van de e-learning

Ga naar de e-learning