030 – 693 23 48

Credit Management

In samenwerking met Vereniging Voor Credit Management (VVCM)
Header zittend online

Studiemogelijkheden Credit Management

De E-learning Credit Practitioner

Over Certified Credit Practitioner

De geaccrediteerde Opleiding Certified Credit Practitioner® (CCP) is een MBO+ opleiding gericht is op mensen met een economisch-administratieve achtergrond. De opleiding biedt basiskennis en praktische handvatten op alle voor het vakgebied relevante kennisgebieden en slaat zo een brug tussen de praktijk en de op toekomstig beleid gerichte activiteiten. De afgestudeerde CCP’er is in staat de kwaliteit en effectiviteit van alle voor het vakgebied relevante processen op operationeel niveau te beoordelen, daarover te adviseren en zo nodig binnen zijn bevoegdheden aan te passen.

Lees meer over VVCM

Over Vereniging Voor Credit Management (VVCM)

De Vereniging Voor Credit Management (VVCM) is in 1990 opgericht en heeft als doel:

  • Behartigen van de belangen van iedereen die binnen het credit management werkzaam is;
  • Bevorderen van de vakkennis en de toepassing daarvan;
  • Ontwikkelen van het vakgebied en het belang ervan voor organisaties promoten;
  • Het verrichten, bevorderen, ondersteunen en aanmoedigen van studie en onderzoek.


VVCM biedt al jaren hoogwaardige opleidingen op het gebied van Credit Management. Van Practitioner tot Senior Credit-management: alle opleidingen zijn door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) erkend. Na afronding kan registratie plaatsvinden in het Register. Ook heeft VVCM recentelijk een scholingsovereenkomst met het UWV gesloten. Opleidingen van de VVCM kunnen onder bepaalde voorwaarden worden vergoed door het UWV.