Credit Management

De leerlijn Credit Management wordt aangeboden in samenwerking met de Vereniging Voor Credit Management (VVCM).

Header zittend online
De E-learnings Credit Practitioner

Over Certified Credit Practitioner

De geaccrediteerde Opleiding Certified Credit Practitioner® (CCP) is een MBO+ opleiding gericht is op mensen met een economisch-administratieve achtergrond. De opleiding biedt basiskennis en praktische handvatten op alle voor het vakgebied relevante kennisgebieden en slaat zo een brug tussen de praktijk en de op toekomstig beleid gerichte activiteiten. De afgestudeerde CCP’er is in staat de kwaliteit en effectiviteit van alle voor het vakgebied relevante processen op operationeel niveau te beoordelen, daarover te adviseren en zo nodig binnen zijn bevoegdheden aan te passen.

De E-learnings zijn gesplitst in Module 1 - basiskennis en Module 2 - basisvaardigheden.
Beide modules hebben ook los een examen, deze is niet inbegrepen bij de e-learning.

Indien beide modules en examens succesvol zijn afgerond kan je via de website van de VVCM een audit boeken: Presentatie adviesrapport | Vereniging Voor Credit Management.

Met het succesvol afronden van deze audit ontvang je het geaccrediteerde diploma CCP (door CPION) en word je ingeschreven in het register.

Lees meer over VVCM

Over Vereniging Voor Credit Management (VVCM)

De Vereniging Voor Credit Management (VVCM) is in 1990 opgericht en heeft als doel:

  • Behartigen van de belangen van iedereen die binnen het credit management werkzaam is;
  • Bevorderen van de vakkennis en de toepassing daarvan;
  • Ontwikkelen van het vakgebied en het belang ervan voor organisaties promoten;
  • Het verrichten, bevorderen, ondersteunen en aanmoedigen van studie en onderzoek.


VVCM biedt al jaren hoogwaardige opleidingen in credit management. Van debiteurenbeheerder tot senior credit manager. Allemaal door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) erkend en met Register. Ook heeft VVCM recentelijk een scholingsovereenkomst met UWV gesloten. Opleidingen van de VVCM kunnen onder bepaalde voorwaarden worden vergoed door het UWV.